W dniach 9-10 grudnia br. odbyło się kolejne 2. Zebranie Zarządu Głównego ŚZŻAK kadencji 2015-2018 połączone ze spotkaniem wigilijno-noworocznym.


Podczas zebrania dyskutowano nad sprawami istotnymi dla dalszej sprawnej pracy naszego Związku.


Pierwszy dzień obrad w całości był poświęcony omówieniu poprawek do Statutu opracowanych przez Komisję Statutową. Przewodniczący Komisji Statutowej, Prezes Okręgu Tarnów Kol. Ryszard Żądło szczegółowo zebranym zaprezentował przygotowany przez Komisję materiał. Zarząd Główny ŚZŻAK uchwałą przyjął do zarekomendowania i przedstawienia na najbliższym Zjeździe omówionych poprawek, po uprzedniej konsultacji z prawnikiem. Ponadto uchwalono, że Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się w dniach 14-15 marca 2016 r.


Po zakończeniu pierwszego dnia obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne. Prezes Zarządu Głównego prof. dr hab. Leszek Żukowski przekazał zebranym świąteczne życzenia, a następnie rozpoczęła się szczególnie podniosła część uroczystości. Zainaugurował ją Biskup Polowy Józef Guzdek, który odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, a także przekazał zebranym życzenia.


Słowo i życzenia do zebranych skierował również Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan. S. Ciechanowski.


Następnie wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i udali się na świąteczny poczęstunek.


Podczas drugiego dnia obrad została przedstawiona informacja o sytuacji finansowej Związku, którą przedstawił Skarbnik Kol. Maciej Jarosiński, a likwidator Okręgu Piotrków Trybunalski Kol. Waldemar Komenda zdał sprawozdanie z przebiegu likwidacji Okręgu.


Informację na temat montażu tabliczek z kodem QR przedstawił zebranym członek Prezydium ZG Kol. Marek Cieciura, który za pomocą pokazu multimedialnego zaprezentował podjęte działania dotyczące opracowywania tabliczek z kodem QR informujących o działaniach Armii Krajowej jej żołnierzach, które będą umieszczane na miejscach pamięci oraz płytach nagrobkowych żołnierzy AK.


W punkcie dotyczącym spraw różnych przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili informację z działalności na swoim terenie.


/S.K/

fot. S.K