W dniu 21 maja br. w Lublinie, Białymstoku i Rzeszowie odbyły się przysięgi łącznie 400 ochotników Terytorialnej Służby Wojskowej. Wszystkie trzy Brygady noszą imię żołnierzy Armii Krajowej, którzy kontynuowali walkę po zakończeniu II wojny światowej:

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych  powołany w dniu 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 16.10.2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Misją tych wojsk ma być obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze mają odciążyć jednostki operacyjne. W czasie pokoju zadaniem tych wojsk będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych.

Uroczystości odbyły się w podniosłej atmosferze. Odegrano hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt oraz złożono meldunki i wysłuchano okolicznościowych przemówień.

Żołnierze składali przysięgę na sztandary Armii Krajowej:

W centralnych uroczystościach w Lublinie wzięli udział: Sekretarz ZG Kol. Ryszard Dorf, Skarbnik ZG Kol. Maciej Jarosiński, członek Prezydium ZG Kol. prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki. Nie zabrakło również Prezesów Okręgu Wołyń Kol. Anny Lewak, Prezesa Okręgu Lublin Kol. Ryszarda Kistera oraz Prezesa Okręgu Zamość Kol. Sławomira Zawiślaka.

W uroczystości w Białymstoku wzięli udział: Wiceprezes ZG Kol. prof. dr hab. Mieczysław Szostek, Prezes Okręgu Białystok Kol. Czesław Chociej.

Natomiast  w Rzeszowie Związek reprezentowali członkowie Prezydium ZG: Kol.prof. dr hab. Jerzy Majkowski, Kol. prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki, Kol. doc. dr Piotr W. Kurek i Prezes Okręgu Podkarpackiego Kol. Aleksander Szymański oraz członkowie Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK.

S.K

DSC 0004

                                  fot. A.Nowacka-Brysiak

DSC 0020

                                                                fot. A.Nowacka-Brysiak

DSC 0083

                                  fot. A.Nowacka-Brysiak

DSC 0186

                                  fot. A.Nowacka-Brysiak

DSC 0203

                                                                fot. A.Nowacka-Brysiak

WOT p. Kurek

                                    fot. Łukasz Pompa