W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego 31 lipca, w asyście Pocztów Sztandarowych: Zarządu Głównego ŚZŻAK, 3. Baonu Pancernego AK „Golski” oraz Korporacji Akademickiej Sarmatia, na odnowionym pomniku Akcji V1-V2 znajdującym się przed Gmachem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW naklejona została tabliczka QR. Tabliczka ta zawiera informację o działalności grupy wywiadowczej AK kierowanej przez Antoniego Kocjana i Stefana Waciórskiego oraz o profesorach Politechniki Warszawskiej biorących udział w badaniach elementów rakiety V2 dostarczonych przez wywiad AK.

W uroczystości uczestniczył ostatni z żyjących członków komitetu budowy Pomnika V1-V2 (osłoniętego i poświęconego w 1991 r.) dr inż. Andrzej Glass, który wraz z Prorektorem PW prof. Krzysztofem Lewensztajnem, ppłk. prof. Jerzym Majkowskim i dr. Piotrem W. Kurkiem dokonali przytwierdzenia tabliczki. Podczas uroczystości Andrzej Glass został uhonorowany Medalem Pamiątkowym za Zasługi dla ŚZŻAK.

W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium ZG Ryszard Dorf i Maciej Jarosiński, a także Edward Koleja z Zarządu Okręgu Radom ŚZŻAK. FPPP reprezentował Mirosław Chada.

Warto podkreślić zaangażowanie władz Politechniki Warszawskiej w odnowienie Pomnika, a również w organizację uroczystości. Podziękowanie należy się także Korporacji Akademickiej Sarmatia na czele z Filistrem Aleksandrem Rostockim.

Drugą tabliczka z kodem QR asyście Pocztów Sztandarowych: 3. Baonu Pancernego AK „Golski” oraz Korporacji Akademickiej Sarmatia została umieszczona na Pomniku 3. Baonu Pancernego AK „Golski”. Pomnik ten znajduje pomiędzy Gmachem Głównym, a Gmachem Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Miało to miejsce również 31 lipca podczas corocznych spotkań w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Środowisk: 3. Baonu AK „Golski” i 7 Pułku Ułanów AK „Jeleń”. Warto podkreślić, że w 2015 roku żyjący Żołnierze „Golskiego” przekazali tradycje wraz ze swoim Sztandarem Korporacji Sarmatia na której czele stoi Prezes Mateusz Szubert.

Na uroczystości mógł być już obecny prof. Marek Cieciura przewodniczący Rady FPPP oraz twórca i organizator upamiętniania Armii Krajowej i jej Żołnierzy za pomocą tabliczek z kodami QR.

Tabliczkę na Pomniku umieścił Żołnierz AK ze Środowiska 3.Baonu Pancernego AK „Golski” Janusz Dipont wraz z Markiem Cieciurą i Piotrem W. Kurkiem.

         W obu uroczystościach uczestniczyli uczniowie Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej z Prezesem Klubu Władysławem Kolatorskim zapalając pod Pomnikami, w imieniu Zarządu Głównego ŚZŻAK znicze.

                                                                                                                                                            Piotr W. Kurek

IMG 2706

                                    fot. Halina Gronczewska

IMG 2712

                                    fot. Halina Gronczewska

IMG 2755

                                    fot. Halina Gronczewska

4 zdj IMG 2672

                                   fot. Halina Gronczewska

DSC05609

                                    fot. Władysław Kolatorski

DSC05630

                                    fot. Władysław Kolatorski

DSC05668

                                    fot. Władysław Kolatorski

DSC05681

                                                              fot. Władysław Kolatorski