Zakończenie akcji internetowej zbiórki pieniędzy na zapomogi dla najbardziej potrzebujących Powstańców Warszawskich, zainspirowanej przez redaktora Filipa Chajzera odbyło się 2 września w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Najhojniejsze instytucje oraz osoby prywatne zostały zaproszone w celu obejrzenia Muzeum Powstania Warszawskiego wspólnie z redaktorem Filipem Chajzerem oraz przedstawicielami organizacji powstańczych m.in.: Kol. Kol. Hanną Stadnik, Zbigniewem Galperynem, Leszkiem Żukowskim.

Podczas spotkania złożono ofiarodawcom serdeczne podziękowanie za życzliwość.

/S.K/