W miniony weekend w kolejnych pięciu miejscowościach: Mońki, Zamość, Nisko, Sanok, Przemyśl, żołnierze Wojsko Obrony Terytorialnej złożyli uroczyste przysięgi, w których uczestniczyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Przysięgi rozpoczęły się w sobotę 23 września br. na pl. Wolności w Nisku, gdzie 141 żołnierzy 32. Batalionu Lekkiej Piechoty wchodzącej w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego złożyło przysięgę wojskową. W uroczystości wizięli udział członkowie Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK w tym m.in. Zbigniew Markut - Prezes Koła, Mariusz Kowalik - Wiceprezes.

Nastepnego dnia w uroczystej przysiędze w Sanoku uczestniczył Skarbnik ZG Kol. Maciej Jarosiński. Uroczystość odbyła się na Rynku Miejskim, gdzie po oficjalnych wystąpieniach, 190 żołnierzy 3. Podkarpackie Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego złożyło przysięgę na sztandar. Następnie w Przemyślu na Rynku Miejskim również żołnierze 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego, złożyli uroczystą przysięgę. W uroczystości uczestniczyła liczna delegacja Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK m.in. kpt. Julian Pawełek – z-ca członka Prezydium oraz kpt. Stefan Michalczak – Prezes Koła Rzeszów ŚZŻAK.

Natomiast w przysiędze żołnierzy 25. Batalionu 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, na Rynku Wielkim w Zamościu, uczestniczył Sekretarz ZG Kol. Ryszard Dorf oraz Prezes Okręgu Zamość ŚZŻAK Kol. Sławomir Zawiślak.

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław" złożyli przysięgę w Mońkach. W uroczystości uczestniczył Rzecznik Prasowy ŚZŻAK Tadeusz Filipkowski.

Przypominamy, że formowanie wojsk obrony terytorialnej rozpoczęło się na początku 2017 r. i mają one współpracować z wojskami operacyjnymi w zakresie obrony i wspierania lokalnych społeczności, głownie w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych.

Kronika (Nisko)

Film (Sanok)

Film i galeria (Zamość)

S.K