27 września br. odbyły się uroczystości 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Obchody rocznicy rozpoczęły się w południe Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP. Eucharystii przewodniczył Proboszcz Katedry Polowej ks. ppłk Mariusz Tołwiński, który w homilii m.in. dziękował kombatantom za podjęcie trudu tworzenia podziemnych struktur politycznych i wojskowych, które były fenomenem na skalę świata. Podczas Mszy Świętej został również odczytany list Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy udali się przed Pomnik gen. Stefana Roweckiego „Grota”, gdzie w asyście pocztów sztandarowych zostały złożone kwiaty. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli przed Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie o godz. 14.00 odbyły się centralne uroczystości .

Tradycyjnie w tym dniu zgromadzeni na uroczystości przy Pomniku PPP i AK oddali hołd twórcom, dowódcom i członkom Polskiego Państwa Podziemnego oraz żołnierzom Armii Krajowej, którzy poświęcili życie w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej.

Słowo do zebranych skierowali: Wicemarszałek Sejmu RP Joachim Brudziński, z-ca Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski.

Podczas uroczystości w asyście pocztów sztandarowych i Kompanii Reprezentacyjnej WP oczytano Apel Pamięci, a pamięć bohaterów uczczono salwą honorową.

Uroczystość pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zakończyło składanie wieńców. Wspólny wieniec od organizacji kombatanckich w imieniu ŚZŻAK składał Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski.

W centralnych uroczystościach uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojskowych i duchowieństwa, a także licznie zgromadzeni harcerze, młodzież szkolna i mieszkańcy Warszawy.

Przemówienie Prezesa ZG ŚZŻAK

S.K

1

                                    fot. S.K

2

                                    fot. A.M Nowacka-Brysiak

3

                                                             fot. S.K

4

                                    fot. S.K

5

                                    fot. S.K

6

                                                        fot. S.K

7

                                    fot. S.K

8a

                                    fot. A.M Nowacka-Brysiak

8

                                                   fot. S.K

9

                                    fot. S.K

10

                                   fot. S.K

11

                                    fot. A.M.Nowacka-Brysiak

12

                                    fot. A.M Nowacka-Brysiak