W dniu 29 listopada br. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski uczestniczył w centralnych uroczystościach obchodów Dnia Podchorążego i Święta Wojskowej Akademii Technicznej, które odbyły się w sali kinowej Klubu WAT.

Po złożeniu meldunku o gotowości do obchodów chór odśpiewał hymn państwowy, po którym władze uczelni wygłosiły okolicznościowe przemówienia.

Uroczyste obchody były również okazją do wręczenia najbardziej zasłużonym odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych i dyplomów. Wręczono również nagrody przyznane przez Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich.

Tak podniosłą uroczystość uświetnił  występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

S.K

Więcej informacji