W niedzielę 11 lutego br. odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową i 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK.

W tym dniu uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP w intencji poległych i żyjących żołnierzy ZWZ i AK. W asyście pocztów sztandarowych, Mszy Świętej przewodniczył Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego
ks. prał. kan. płk January Wątroba. Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, w tym ks. kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK.

Następnie uroczystości przeniosły się przed Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. List do uczestników uroczystości skierowali: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Natomiast przemówienia okolicznościowe wygłosili: Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

W dalszej kolejności został odczytany „Apel Pamięci”, oddano salwę honorową oraz złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W imieniu ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz oraz członek Prezydium ZG Hanna Stadnik.

Centralne obchody 76. rocznicy przekształcenia ZWZ w AK i 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, zakończyła krótka uroczystość przez Pomnikiem Generała Stefana Roweckiego „Grota”. Gdzie Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odczytał list od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego skierowany do uczestników uroczystości. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

W imieniu ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz, członek Prezydium ZG Hanna Stadnik oraz Prezes Honorowy Okręgu Szczecin Stanisława Kociełowicz.

W uroczystościach wzięli udział liczni przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele parlamentu oraz władz samorządowych, a także wojsko.

S.K

List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

List Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka

List Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

fot. A.M.Nowacka-Brysiak oraz Sylwia Kaczanowska

DSC 0034

DSC 0066

DSC 0048

DSC 0111

DSC 0125

DSC 0179

DSC 0183

DSC 0191

DSC 0217

DSC 0218

DSC 0254

DSC 0288

DSC 0301

DSC 0310

DSC 0320

DSC 0321