W dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji Patriotycznej Gry Komunikacyjnej i wręczenie nagród jej laureatom. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y na IV piętrze, siedzibie organizacji kombatanckich.

Na uroczystość przybyli laureaci z rodzinami, przedstawiciele środowisk kombatanckich Armii Krajowej oraz wielu zaproszonych gości.

Wszyscy otrzymywali przypinkę z kodem QR z zakodowanym adresem strony gry.

Po powitaniu władz ŚZŻAK: Wiceprezesa Marka Cieciury, Skarbnika Macieja Jarosińskiego, Sekretarza Ryszarda Dorfa, zaproszonych gości, laureatów indywidualnych, przedstawicieli Uczelni, Szkół i Dzielnic przez Panią Annę Lewak - Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, prowadzenie uroczystości zostało przekazane na ręce Pana Macieja Rayzachera. Wygłosił on laudację o grze, idei, bohaterach oraz autorze inicjatywy, członku Prezydium ŚZŻAK – Wiceprezesie ZG, prof. Marku Cieciurze.

Kolejny punktem uroczystości było zaprezentowanie przez autora charakterystyki zakończonej II edycji i planów rozwoju gry w kolejnej odsłonie z uwzględnieniem lokalnych szlaków pamięci.

Narrator podsumowania Pan Maciej Rayzacher poprosił o wypowiedź Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego Pana Wiesława Witka, który wyraził podziękowania dla autora pomysłu, przekazał na jego ręce pamiątkową statuetkę, oraz stwierdził iż współpraca z ŚZŻAK to wykorzystana szansa dla firmy, którą ma zaszczyt kierować.

W dalszej części zostały wręczone nagrody ufundowane przez: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Giełdę Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski, Mennicę Polską, Polską Grupę Zbrojeniową, Zarząd Transportu Miejskiego, IPN, Cenralną Bibliotekę Wojskową, Zbigniewa Chmielewskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Fundację Polskiego Państwa Podziemnego.

Wręczono nagrody w kategorii uczestników indywidualnych oraz w rywalizacji zespołowej: szkołom, uczelniom wyższym i dzielnicom m. st. Warszawy .

W klasyfikacji indywidualnej wyróżniono trzy grupy uczestników, którym przyznano wirtualne brązowe, srebrne i złote odznaki. Przyznanie odznak zostało potwierdzone dyplomami.

W klasyfikacji indywidualnej największą liczbę punktów ex aequo zgromadziły rodziny Sobieckich: Anna i Piotr z  córką Natalią oraz Monika, Michał, Szymon i Jakub Rosiakowie. Dziewiętnastu najlepszych uczestników indywidualnych otrzymało nagrody rzeczowe, dyplomy i koszulki. Trzech z najwyższą ilością zdobytych punktów dodatkowo otrzymało od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nagrody specjalne w postaci czytników e-booków.

Wyróżniono także dyplomami najlepsze 3 szkoły, 3 uczelnie i 3 dzielnice. Pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół zajęła Szkoła Podstawowa nr 98 im. Lucy Mount Montgomery, w klasyfikacji uczelni - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, a w klasyfikacji dzielnic - dzielnica Wola. Przedstawiciele tych instytucji otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe statuetki.

Po wyróżnieniu laureatów  miało miejsce uhonorowanie działań Pana Wojciecha Jeute za wkład w opracowanie 6 patriotycznych gier w Legionowie i powiecie legionowskim oraz Mateusza Cieciury za zaprojektowanie i implementację oprogramowania Patriotycznej Gry Komunikacyjnej.

W trakcie uroczystości szanowni goście biorący udział w dekorowaniu i wręczaniu nagród zachęcali zebranych do wspierania i promowania patriotyzmu, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpili student oraz absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Radosław Jarocki – altówka i skrzypce, Jędrzej Jarocki – akordeon. Wykonali III sonatę J. S. Bacha oraz 3 tanga Astora Piazzoli. Publiczność doceniła młodych artystów brawami.

Spotkanie zakończyło się rozmowami przy kawie i herbacie.

Przygotował: Mirosław Chada

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

S.K

DSC 0014

DSC 0022

DSC 0034

DSC 0046

DSC 0061

DSC 0077

DSC 0101

DSC 0106

DSC 0116

DSC 0120

DSC 0128

DSC 0148

DSC 0174

DSC 0178

DSC 0191