Uroczystość zatytułowana "NARÓD W DRODZE DO WOLNOŚCI" odbyła się 18 kwietnia br. w Muzie pod patronatem ZG ŚZŻAK, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, J.E. ks. Biskupa Sosnowieckiego, Marszałka Województwa Śląskiego, IPN Oddział Katowice, Śląskiego Kurator Oświaty, Prezydenta Sosnowca.

Młodzież sosnowieckich szkół działająca w Szkolnych Klubach Historycznych im. Armii Krajowej, ich nauczyciele i rodzice włączyli się we wspólne świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, by przez muzykę, taniec, teatr i słowo zaszczepiać w młodych miłość do Ojczyzny. Świętowaniu towarzyszyły wystawy, kiermasz książek i uczniowskich prac. Wśród występujących nie mogło zabraknąć Chóru Jubileuszowego Diecezji Sosnowieckiej, powołanego w ubiegłym roku przy Wydziale Katechetycznym

Gośćmi specjalnymi byli żołnierze AK, 97 letni - kpt. Aleksander Tarnawski ,,UPŁAZ”, ostatni żyjący "Cichociemny", 94 letni mjr Henryk Czerwiński ,,CZART” i 94 letni kpt. Mieczysław Piszczek ,,OSET”

Po zakończeniu części artystycznej, odbyło się powołanie 5 nowych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej.

Przedstawiciele ZG ŚZŻAK Wiceprezes Marek Cieciura, Skarbnik Maciej Jarosiński oraz Przewodniczący ds. Młodzieży Mirosław Chada wręczyli Dyrektorom szkół Akty powołania, zestawy książek o tematyce AK oraz odznaki Szkolnych Klubów Historycznych AK.

Już dwanaście Szkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej funkcjonuje na terenie Sosnowca. To największa liczba w Polsce. Do Szkoły Podstawowej nr 35 w Porąbce, Szkoły Podstawowej nr.6 z oddziałami Gimnazjum nr 16, Szkoły Podstawowej nr 3, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 15, VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka dołączyły, Szkoła Podstawowa nr.21, Szkoła Podstawowa nr.32 z oddziałami Gimnazjum nr.5, Szkoła Podstawowa nr.16, Szkoła Podstawowanr.13, Szkoła Podstawowanr.36.

Jestem dumny z tak wspaniałej młodzieży, ich wychowawców, mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Dziękuje też rodzicom, że tak potraficie wychować wspaniałą sosnowiecką młodzież – dodał.

Koordynatorem Uroczystości była Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.10 mgr. Małgorzata Wierzbicka.

                                                                                                   Jan Musiał - Wiceprezes Okręgu Śląsk ŚZŻAK

fot. Jarosław Czobaszek

S.K

1

3

7a

5

4

6

7

3a