W dniu 20 czerwca br. w siedzibie Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak wręczył Prezesowi ZG prof. Leszkowi Żukowskiemu, podpisany przez Komendanta Głównego Policji nadisp. dr Jarosława Szymczyka, egzemplarz „Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie upowszechniania historii i tradycji Policji oraz Armii Krajowej”.

Porozumienie to określa zakres i sposób współpracy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Komendanta Głównego Policji w zakresie upowszechniania wiedzy o historii, tradycji i roli funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP w strukturach ZWZ/AK.

Współpraca ta będzie realizowana poprzez działania oraz projekty badawcze, edukacyjne i wystawiennicze, organizowanie konferencji i seminariów naukowych, działalność wydawniczą, konsultacje itp.

W spotkaniu uczestniczył również Skarbnik ZG Maciej Jarosiński, a poczet sztandarowy ZG ŚZŻAK tradycyjnie wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

JhdFqD DmjZOle6VV E2F2 ur4lr3A lMpCd1EVAzFC3osRSPVFx0c1rsvXRFkbeCGL9cvVrLlEEWw=w1920 h938

tKQ0 Z2I12aWUo85cBDuBvECwvbD4oTvKcl6RMjg Hvfez8EbWxefv9fLvOakiBatgqAziMJbZT7Q=w1920 h938