W dniu 25 października br. na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka, Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski uczestniczył w uroczystości z okazji 100. rocznicy ustanowienia Sztabu Generalnego WP.

W ramach obchodów m.in. w Katedrze Polowej WP została odprawiona Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP, po której nastąpiło odsłonięcie tablicy, upamiętniającej 100. rocznicę tego faktu. 

Kolejnym punktem obchodów rocznicowych była uroczystość na Placu Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W programie tej uroczystości był m.in. uroczysty apel, zmiana posterunku honorowego, przemówienia okolicznościowe, złożenie wieńców oraz pokaz musztry paradnej i defilada Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Zwieńczeniem 100. rocznicy ustanowienia Sztabu Generalnego WP był wieczorny uroczysty koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Filharmonii Narodowej.

Więcej informacji

S.K