Dnia 23 listopada 2018 r. odbył się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W pierwszej części odbyło się uroczyste wręczenie Odznaczeń Pamiątkowych „Za Zasługi dla ŚZŻAK” współpracującym z Okręgiem dowódcom wojskowym.

Odznaczenia otrzymali: płk Zdzisław Frątczak - Dowódca Garnizonu Łódź, płk Paweł Wiktorowicz - dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz płk Piotr Mitkowski - zastępca dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wręczenia odznaczeń dokonali: gość zjazdu - Wiceprezes Zarządu Głównego kol. Marek Cieciura oraz płk Stanisław Pasikowski Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódź.

W części roboczej wybrano Prezydium Zjazdu, a także składy komisji zjazdowych. Przedstawiciel Zarządu Głównego kol. Marek Cieciura przedstawił informacje dotyczące okoliczności zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu.

Następnie Członkowie Naszego Związku - delegaci z kół i środowisk wybrali nowe władze Okręgu Łódź.

Prezesem został wieloletni członek Związku, Prezes Środowiska Polska Północno – Wschodnia, nauczyciel ZSP nr 9 w Łodzi - Tomasz Szamburski.

Wybrano także nowy skład Prezydium Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

W wymienionych władzach Okręgu dokonano w porównaniu do wyborów z poprzedniego Zjazdu tylko niezbędnych korekt i uzupełnień.

Podczas Zjazdu przedstawiono również informację dotyczącą powstania pomnika AK na Placu Hallera w Łodzi.

Odbyła się również dyskusja nad problemami występującymi w Okręgu. W swoim wystąpieniu nowo wybrany Prezes przedstawił program działania Okręgu oraz wskazał wytyczne określające zadania Okręgu. W tym zakresie niezwykle wspierająca była wypowiedź Wiceprezesa ZG kol. Marka Cieciury dotycząca utrwalania pamięci o Żołnierzach AK w Okręgu Łódź oraz działań mających wzmocnić wiedzę społeczeństwa polskiego o Armii Krajowej oraz eksterminacji Polaków przez hitlerowców i sowietów w czasie II wojny światowej.

tekst - Tomasz Szamburski 

foto - Sylwester Paczesny

S.K

1

3

4

6

8

9