18 września 2020 r. odbyło się 8. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji. Zebranie odbyło się w reżimie sanitarnym w związku z panującą pandemią. 

W trakcie posiedzenia członkowie Zarządu Głównego ŚZŻAK zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2019.

Następnie zostały rozpatrzone bieżące sprawy z działalności naszego Związku, w tym omówiono ewentualne propozycje zmiany formy działania ŚZŻAK, której członkowie Zarządu Głównego się sprzeciwili.

Dużo czasu poświęcono również na omówienie spraw dotyczących Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, a także sytuacji w Okręgu Kielce.

Podczas obrad z pełnionej funkcji zrezygnował Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski. Zgodnie ze Statutem członkowie Zarządu Głównego w takiej sytuacji musieli wybrać osobę pełniącą obowiązki Prezesa. W wyniku tajnego głosowania Zarząd Główny powierzył  do końca kadencji (tj. do wiosny 2021 r.) pełnienie obowiązków Prezesa ZG, dotychczasowej Wiceprezes ZG Hannie Stadnik.

Rezygnację z funkcji członka Prezydium ZG złożyli także: Marek Cieciura i Mirosław Chada. 

Zebranie było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili swoje propozycje i informacje z działalności na swoim terenie.

Obrady przebiegały burzliwie, ale konstruktywnie bo zostały podjęte uchwały niezbędne do dalszej działalności ŚZŻAK.

Zebranie Zarządu Głównego dofinansowane było przez Narodowy Instytut Wolności.

logo NIW

 

HS/SK