W tym roku 14 lutego obchodziliśmy 79. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Centralna uroczystość w Warszawie ze względu na pandemię odbyła się w reżimie sanitarnym i przebiegła skromniej niż zwykle.

Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Polowej WP, którą odbarwił Biskup Polowy WP Józef Guzdek, a następnie uczestnicy przemieścili się przed Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie w asyście Kompanii Honorowej WP i pocztu sztandarowego ŚZŻAK wystawionego przez Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej” odbył się dalszy ciąg uroczystości.  

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Sekretarz ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki. 

Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. W imieniu Zarządu Głównego ŚZŻAK wieniec składali: Wiceprezes ZG prof. dr hab. Mieczysław Szostek, Sekretarz ZG prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Kolejnym punktem uroczystości rocznicowej było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot”. W imieniu Zarządu Głównego ŚZŻAK wieniec składali: Wiceprezes ZG prof. dr hab. Mieczysław Szostek, Sekretarz ZG prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Organizatorem uroczystości był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie z Zarządem Głównym  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

S.K

Kazanie

 

fot.P.H. (1-2)

fot.S.K (3-11)

IMG 0148 2

IMG 0151 2

IMG 20210214 142909

IMG 20210214 143752

IMG 20210214 144444

IMG 20210214 144551

IMG 20210214 145212

IMG 20210214 145501

IMG 20210214 145618

IMG 20210214 150625

IMG 20210214 150809