W dniu 28 lipca br. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki odbyło się 11. zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK. 

Obrady były okazją do podjęcia stosownych wniosków i uchwał niezbędnych w dalszej pracy naszego Związku.  

Między innymi decyzją członków Zarządu Głównego ŚZŻAK na funkcję p.o. Prezesa ZG ŚZŻAK, w głosowaniu tajnym, została wybrana dotychczasowa Wiceprezes ZG Kol. Teresa Stanek.

Koleżanka Teresa Stanek pełni równocześnie funkcję Prezesa Ogólnokrajowego Środowika Żołnierzy AK Korpusu "Jodła".

SK