W dniu 8 listopada br. w Olsztynie odbył się Zjazd Nadzwyczajny Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK, który powołał nowe władze.

Na funkcję Prezesa Okręgu został wybrany dr Paweł Piotr Warot – Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie.

W Zjeździe uczestniczył przedstawiciel Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK – Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Następnie w grudniu br. nowo wybrany Zarząd, na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

  • Anna Szczepańska – Wiceprezes
  • Dariusz Jarosiński – Wiceprezes
  • Wiesław Wicik – Wiceprezes
  • Joanna Skopińska – Sekretarz
  • Sabina Mazurek – Skarbnik

SK

fot. Okręg Warmińsko-Mazurski ŚZŻAK 

DSC 0072 2