1200 SZZAK n Jan Gorski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 października 2022 r., w wieku 100 lat, odszedł na „Wieczną Wartę”

płk lek. med. Jan Górski ps. „Rzędzian”

żołnierz Armii Krajowej.

We wrześniu 1942 r. zaprzysiężony do ZWZ-AK, rozpoczął pracę konspiracyjną pełniąc funkcję łącznika między szefem referatu II, a komendą obwodu Opatów i komendami poszczególnych rejonów. Następnie skierowany do podobwodu Ćmielów, a w styczniu 1944 r. do oddziału dywersyjnego Komendy Obwodu Opatów „Barwy Białe” pełniąc funkcję dowódcy drużyny. Po koncentracji oddziałów w sierpniu 1944 r. awansował na stopień plutonowego podchorążego i objął funkcję zastępcy dowódcy Plutonu V Kompanii, a następnie dowódcy plutonu i na tej funkcji pozostał do demobilizacji jednostki. Szlak bojowy w partyzantce zakończył jako dowódca jednego z plutonów w V kompanii 2 Pułku Piechoty Legionowej.

Po wojnie więziony przez Urząd Bezpieczeństwa w 1945, 1946 i 1949 roku w związku z przynależnością do WIN-u i ZHP i współpracę z AK, był kilkakrotnie aresztowany i zwalniany.

W 1946 roku rozpoczął studia na Akademii Handlowej w Poznaniu, potem rozpoczął też studia na Akademii Medycznej. W 1949 został uwięziony i skazany na karę śmierci. Zwolniony w 1957 r. – Sąd Karny anulował mu wyrok.

Po studiach medycznych był lekarzem w Strzelcach Opolskich. 20 lat kierował Przychodnią Chorób Płuc i Gruźlicy w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 1981–1990 leczył w Spółdzielni Krawieckiej w Poznaniu.

W 1989 roku współtworzył Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Przez 9 lat był Prezesem wielkopolskiego Środowiska „Jodła”, a następnie wieloletnim Prezesem Okręgu Wielkopolska, pełnił tę funkcję do końca.

Był inicjatorem wielu lokalnych przedsięwzięć w tym budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznania. Działał w Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej.

Odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Pro Patria”, Medalem „Pro Bono Poloniae”, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Główny
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

Źródło foto: kartka okolicznościowa na 100-lecie, fot. Teresa Masłowska