NowaOdslonaBIAK

Trzy lata temu Biuletyn Informacyjny AK obchodził swoje 30 urodziny. Czas pandemii nie pozwolił na właściwe uhonorowanie tego Jubileuszu. W listopadzie tego roku udało się jednak powołać do życia nowa stronę internetową Biuletynu oraz przygotować dwa wydania specjalne pisma: „30 lat Biuletynu Informacyjnego AK” oraz „80. Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową”. Zainaugurowano również komunikację aktualnych treści „Biuletynu” w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter).

Obie publikacje, strona oraz działania w obszarze social mediów zostały sfinansowane ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Środki z projektu zostały także wykorzystane na archiwizację historycznych numerów pisma, można je już w komplecie znaleźć na nowej stronie. Serdecznie zapraszamy

Adres nowej strony biuletynu: https://biuletyn-ak.pl/

Strona na Facebook'u: https://www.facebook.com/BiuletynInformacyjnyAK/

Strona na Twiterze: https://twitter.com/Biuletyn_AK

 

 

Pismo, jako organ prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przede wszystkim informuje o ważnych wydarzeniach Związkowych. Jego charakter zmieniał się na przestrzeni tych ponad 30 lat działalności. Z czasem jego rola stała się też bardziej edukacyjna.

Pismo przekazuje m.in. wiedzę historyczną o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym oraz krzewi zasady spisane w „Etosie Polski Walczącej” stanowiącym ideowy i moralny drogowskaz dla przyszłych pokoleń. Tym samym kształtuje i propaguje postawy patriotyczne, demokratyczne i wolnościowe. Prowadzi także działalność publicystyczną, reagując za pośrednictwem głosu swych autorów, na sprawy nurtujące środowisko Związku, ale także mające wymiar społeczny i ważny dla kraju.

„Biuletyn Informacyjny” – najważniejsze pismo polskiego podziemia – medium będące źródłem informacji dla milionów Polaków znajdujących się w latach 1939–1945 pod okupacją niemiecką i sowiecką. Pismo kreowało światopogląd i opinie na temat wydarzeń wojennych i politycznych w Polsce i na świecie, pełniło także rolę propagandową, kształtującą postawy, wychowawczą, a nierzadko piętnującą w sprawach społecznych, jednostkowego zachowania się zarówno członków konspiracji, jak i osób cywilnych.

Dział Informacji, publicystyka oraz łamanie pisma, były na najwyższym możliwym do osiągnięcia w tych warunkach poziomie. Był też największym i najdłużej ukazującym się podziemnym periodykiem w okupowanej Europie. Wszystko to sprawiło, że było to najbardziej cenione pismo podziemne w kraju. Do dziś stanowi cenne źródło niezbędne do studiowania dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, jest pismem najczęściej cytowanym przez badaczy historii okupacji i konspiracji.

«Biuletyn Informacyjny» był jednym z nielicznych pism państwa podziemnego, które ukazywały się systematycznie przez cały okres okupacji niemieckiej. Zyskał duże zaufanie społeczeństwa, stając się najważniejszym, najbardziej znanym i najpoczytniejszym pismem w całym podziemiu – napisał po latach Marek Ney-Krwawicz, historyk Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.

Reaktywacja i możliwość ponownego wydawania „Biuletynu Informacyjnego AK” ma coś z cudu zmartwychwstania – pismo to pojawiło się z niebytu po latach komunistycznego zniewolenia i tak jak wolna Polska, odrodziło się w 1990 roku.

Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK powołano na Zjeździe Zjednoczeniowym w Warszawie 14–15 marca 1990 r. Wtedy też podjęta została decyzja, że od tej chwili będzie on organem prasowym ŚZŻAK.

Linki do numerów specjalnych:
https://biuletyn-ak.pl/3d-flip-book/nr-2-2002-specjalny/

biuletyn informacyjny r 7 nr 3 19 stycznia 1945 nr 317 1

numer specjalny 80 lat ZWZAK

numer specjalny 30 lat BIAK