zyczenia noworoczne

Z okazji nadchodzącego nowego 2023 roku

życzymy wszystkim służbom mundurowym zdrowia, wytrwałości i siły w realizacji tej niezwykle trudnej misji, jaką jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa suwerennych granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy żołnierzom Stanów Zjednoczonych i innych armii, którzy razem z naszymi służbami chronią wschodnią flankę NATO.

Dziękujemy za Wasz trud, którego wynikiem jest rozłąka z rodziną. Żołnierzom będącym daleko od domów, życzymy aby poczuli naszą przyjaźń i serdeczność. Słowa te w szczególności kierujemy do wojsk NATO stacjonujących w naszym kraju.

Życzymy Wam, aby wykonywane przez Was zadania przynosiły źródło nieustającej satysfakcji, a pełna poświęceń służba przynosiła zasłużone uznanie.

W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

por. Teresa Stanek „Mitsuko”
Prezes ZG ŚZŻAK

 

On the occasion of the upcoming new year 2023

We wish all uniformed services health, perseverance and strength in the implementation of this extremely difficult mission, which is to ensure the protection and security of the sovereign borders of the Republic of Poland.

We wish to thank all soldiers of the United States and other armies, who, together with our services, protect the eastern flank of NATO.

Your support and effort is greatly appreciated. For soldiers who are far from home, we wish them to feel our friendship and cordiality. These words are addressed especially to all NATO troops stationed in our country.

We wish you that the tasks you perform bring a source of constant satisfaction, and the dedicated service will bring well-deserved recognition.

On behalf of the World Union of Home Army Veterans

por. Teresa Stanek „Mitsuko”
President of ZG ŚZŻAK