P1018331 tyt

W dniu 14 lutego 2023 r. odbyły się w Warszawie centralne obchody 81. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Głównymi puktami tegorocznych obchodów były Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej oraz złozenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” (ul. F. Chopina) i Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego (ul. J. Matejki) gdzie wysłuchaliśmy okolicznościowych przemowień.

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski przekształcił Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Jej pierwszym dowódcą został Komendant Główny ZWZ, gen. Stefan Rowecki „Grot”. W ten sposób podniesiono rangę sił zbrojnych w okupowanym Kraju, stawiając symboliczny znak równości pomiędzy nimi a regularnymi oddziałami Wojska Polskiego walczącymi u boku sojuszników. W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największą podziemną armią w Europie. W 1944 r. jej liczebność osiągnęła ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym około 10 tys. oficerów. Oprócz walki zbrojnej, Armia Krajowa prowadziła działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, a także zajmowała się produkcją broni i amunicji, wytwarzaniem fałszywych dokumentów na potrzeby konspiracji oraz kolportażem podziemnej prasy. Wraz z budową podziemnych struktur trwała zapoczątkowana jeszcze przez ZWZ akcja scaleniowa, której celem było skupienie powstających oddolnie organizacji konspiracyjnych pod jednym dowództwem. W ten sposób większość sił wojskowych związanych z różnymi opcjami politycznymi, które uznawały zwierzchnictwo Rządu RP na Uchodźstwie, znalazła się w szeregach jednej, silnej i prężnie działającej organizacji. Strategicznym celem Armii Krajowej było przygotowanie zbrojnego powstania, które miało rozpocząć się w momencie umożliwiającym odbudowę struktur niepodległej Polski. Zgodnie z tym planem, w obliczu rozwijającej się ofensywy sowieckiej, w 1944 r. przystąpiono do realizacji akcji „Burza”, której kulminacyjnym momentem było Powstanie Warszawskie.

 
fot. Andrzej Wysocki
P1018128
 

P1018250

P1018260

P1018299

P1018300

P1018341

P1018349

P1018374

P1018384

P1018401

P1018412

P1018449

P1018530