1200 SZZAK oswiadczenie

w sprawie nieprawdziwych informacji przedstawionych w rozmowie Tadeusza Płużańskiego z Jerzym Kwaśniewskim prezesem zarządu Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris na antenie polskieradio24.pl.

 2023 07 24 oswiedczenie

W nawiązaniu do wyemitowanej rozmowy oraz publikacji „Ordo Iuris w obronie PAST-y”, na temat działań związanych z zarządzaniem budynkiem „PASTy” informujemy, że zawarte w niej tezy nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i służą wywołaniu presji związanej z urealnieniem kosztów najmu dla ww. Fundacji i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w historycznym budynku w centrum Warszawy. Są to opinie wygłaszane w rozmowie między osobami, które są osobiście zainteresowane warunkami najmu pomieszczeń w budynku „PASTy” dla zarządzanych przez nich organizacji.

Budynek „PASTy” został przekazany Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej w celu zabezpieczenia działalności Związku, wsparciu socjalno – bytowemu potrzebującym żołnierzom Armii Krajowej oraz ich rodzinom, a także kultywowania etosu żołnierzy polskiego podziemia. W tym celu została powołana Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, która w imieniu Fundatora, czyli ŚZŻAK, zarządza budynkiem od 2000 roku. W 2018 roku decyzją ówczesnego Prezesa ZG ŚZŻAK wprowadzono zmiany w Statucie Fundacji PPP, które wykluczyły Związek z roli Fundatora. Żołnierze Armii Krajowej stracili nadzór i kontrolę nad „PASTą”. Ta kwestia była opisywana szeroko w mediach. Dzięki staraniom Pana Jacka Taylora, który w 2000 roku, w czasach rządów Jerzego Buzka, jako Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów, przyczynił się do przekazania budynku „PASTy” Światowemu Związkowi Armii Krajowej oraz determinacji członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w 2023 roku przywrócono sądownie wersję statutu, w której ŚZŻAK ponownie zaczął sprawować nadzór nad Fundacją PPP.

W tym celu w II kwartale 2023 roku została powołana nowa Rada Fundacji PPP, w skład której weszli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, instytucji państwowych i organizacji społecznych. Jednym z priorytetów jakie nowa Rada Fundacji PPP wyznaczyła Zarządowi Fundacji PPP była weryfikacja i efektywna komercjalizacja pomieszczeń „PASTy”, w tym pustych pomieszczeń, aby dochody z najmu rzeczywiście służyły weteranom Polski Podziemnej, ich rodzinom oraz aby możliwe było prowadzenie bieżących prac remontowo - naprawczych w historycznym budynku wzniesionym w 1908 roku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że część najemców prowadzących działalność gospodarczą w budynku „PAST” ma stawki czynszowe niepozwalające na pokrycie kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń. Mówiąc w skrócie, to Fundacja PPP, a tym samym

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, poprzez takie umowy finansowali podmiotom ich działalność gospodarczą. W ocenie Rady Fundacji PPP takie działanie jest sprzeczne z celami Związku i Fundacji oraz działa na ich szkodę.

Co szczególnie ważne, zmiana stawek czynszu nie dotyczy żadnej z organizacji kombatanckich. Spośród 26 najemców pomieszczeń w budynku PASTy, 14 to właśnie organizacje tego typu, które nie ponoszą kosztów najmu, dlatego właśnie, że budynek „PASTy” ma służyć ich działalności.

Przypominamy, że Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej jest największym w Polsce stowarzyszaniem zrzeszającym żołnierzy Armii Krajowej, niezależnym ideowo i organizacyjnie od jakiekolwiek partii politycznej czy instytucji państwowej. Wypowiedzi upolityczniające ŚZŻAK godzą w nasze dobre imię i mają nam przypisać „łatkę” przybudówki partii politycznej. Takie wypowiedzi w naszej ocenie obrażają członków Związku, w tym żyjących żołnierzy Armii Krajowej.

Na bazie ww. audycji dostrzegamy konieczność uregulowań prawnych przez władze państwowe wobec podopiecznych organizacji kombatanckich w zakresie ich organizacyjnego funkcjonowania w życiu publicznym. Atmosfera w jakiej podjęta jest sprawa „PASTy”, winna sprzyjać rozwiązaniom perspektywicznym dalszej egzystencji ruchu kombatanckiego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK
por. Teresa Stanek

Członek Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego
Jacek Antoszewski

Członek Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego
dr Krzysztof Pajączek