Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

2023 12 08 1

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK. Było to kolejne spotkanie w tym Prezydium Zarządu Głównego Prezesów Okręgów, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej.

Po zakończeniu pierwszej części odbyło się spotkanie Wigilijne, w którym udział wzięli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Kasprzyk, Adam Stefan Lewandowski Biuro Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Graniczna, Archiwum Akt Nowych.

Modlitwie przewodniczył ks. płk. January Wątroba Kapelan ŚZŻAK.

2023 10 19 10

p.o. Prezesa ZG ŚZŻAK por. Janusz Komorowski wziął dziś udział w uroczystości upamiętniającej ks. Jana Zieję z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej

Ksiądz Jan Zieja pełnił posługę kapelana podczas wojny polsko-bolszewickiej, obrony Polski w 1939 r. i Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu II wojny światowej zaangażował się w prace duszpasterską na tak zwanych ziemiach odzyskanych, będąc pierwszym katolickim kapłanem zamieszkałym w Słupsku. Był także publicysta, pisarzem religijnym i tłumaczem.

Jako działacz społeczny współtworzyć pierwszą jawną organizacje opozycji antykomunistycznej. Ponadto podpisał "Apel do społeczeństwa polskiego" inicjujący działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Zmarł 19 października 1991 r.

Zdjęcia: Anna Strzyżak/ Kancelaria Semu oraz Michał Bujak/ IPN

Komorowski Janusz

Z dniem 12 października 2023 roku, Zarząd Główny ŚZŻAK podjął decyzję o wyborze na funkcję p/o Prezesa ZG ŚZŻAK por. Janusza Komorowskiego ps. „Antek”. W czasie wojny członka Szarych Szeregów Hufiec Ochota walczącego w Powstaniu Warszawskim. Z zawodu dziennikarz. Kronikarz Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Jest czynnym instruktorem w Hufcu ZHP Otwock w stopniu harcmistrza.

W latach 80 współtwórca Środowisko żołnierzy IV rejonu „Fromczyn” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”. Środowisko to z początkiem 1990 roku wstąpiło w szeregi powstałego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 1990 r. komendant Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów Roju „Sosny” w Otwocku.

W Związku od wielu lat pełni funkcje we Władzach struktur centralnych i terenowych.

Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Pro Patria”, Medalem „Pro Memoria”, Medal za Warszawę 1939 -1945.

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe