KALENDARIUM

ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
ORAZ ROCZNIC OBCHODZONYCH CENTRALNIE W WARSZAWIE
Z UDZIAŁEM ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

 

9 stycznia 1992 r. Śmierć pierwszego Prezesa ŚZŻAK gen. Wojciecha BORZOBOHATEGO ps. „WOJAN”.
22 stycznia 1863 r. Powstanie Styczniowe. Stracenie Romualda TRAUGUTTA 5 sierpnia 1864 r.
22 stycznia 2009 r. Śmierć Prezesa ŚZŻAK gen. Stanisława KAROLKIEWICZA.
     
1 luty 1944 r. Zgładzenie „kata Warszawy” gen. SS Franza KUTSCHERY.
14 luty 1942 r. Przemianowanie ZWZ w AK.
17 luty 1995 r. Śmierć Prezesa ŚZŻAK płk. Aleksandra TYSZKIEWICZA.
24 luty 1953 r. Zamordowanie w więzieniu mokotowskim przy Rakowieckiej gen. Augusta Emila FIELDORFA „NILA”, dowódcy Kedywu Armii Krajowej, zastępcy Komendanta Głównego AK.
     
1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
5 marca 1940 r. Rocznica mordu w Katyniu i innych miejscach kaźni.
14 marca 1990 r. Powstanie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
23 marca 1943 r. Akcja pod Arsenałem.
     
10 kwietnia 2010 r. Katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Tragiczna śmierć Prezesa ŚZŻAK płk. Czesława CYWIŃSKIEGO.
     
3 maja 1791 r. Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja.
8 maja 1945 r. Zakończenie II wojny światowej.
12 maja 1935 r. Śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego.
18 maja 1944 r. Zakończenie zwycięskich walk o Monte Cassino.
22 maja 1964 r. Zmarł gen. Michał KARASIEWICZ-TOKARZEWSKI, pierwszy Komendant SZP.
     
4 czerwca 1989 r. Odzyskanie Niepodległości przez Polskę.
30 czerwca 1943 r. Aresztowanie Dowódcy AK gen. Stefana ROWECKIEGO „GROTA”. Zamordowany w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen prawdopodobnie 2 sierpnia 1944 r.
     
4 lipca 1943 r. Tragiczna śmierć Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława SIKORSKIEGO w Gibraltarze.
     
1 sierpnia 1944 r. Wybuch Powstania Warszawskiego.
15 sierpnia Święto Wojska Polskiego.
16 sierpnia 1920 r. Zwycięska Bitwa Warszawska.
20 sierpnia 1944 r. Zdobycie „PAST-y”. Dziś siedziby ŚZŻAK i FPPP.
24 sierpnia 1966 r. Zmarł gen. Tadeusz KOMOROWSKI, Dowódca AK w Powstaniu Warszawskim.
     
17 września 1939 r. Napaść bolszewicka na Polskę.
27 września 1939 r. Ustanowienie Polskiego Państwa Podziemnego.
     
11 października 1969 r. Zmarł gen. Kazimierz SOSNKOWSKI, Komendant ZWZ.
     
11 listopada Święto Niepodległości Polski.
30 listopada 1831 r. Powstanie Listopadowe – Dzień Podchorążego.
     
2 grudnia 1941 r. Zmarł w Warszawie Marszałek Edward Śmigły Rydz.
24 grudnia 1944 r. Zamordowanie w więzieniu na Łubiance Komendanta AK gen. Leopolda Okulickiego.

 

UWAGI:

  1. ZG ŚZŻAK i FPPP biorą z reguły udział w uroczystościach świąt państwowych i wydarzeń historycznych oraz rocznic jako uczestnicy bądź zaproszeni goście. Natomiast w odniesieniu do uroczystości i rocznic ściśle wewnętrznych występują jako gospodarze i organizatorzy.
  2. Okręgi i Koła ŚZŻAK w poszczególnych województwach i miejscowościach na terenie kraju, uroczystości świąt państwowych, wydarzeń historycznych i rocznic obchodzą wspólniemiejscowymi władzami według ich ustaleń bądź zamierzeń własnych, zgodnie z postanowieniami Statutu i etosem AK.
  3. Informacje i ustalenia dotyczące obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych będą zawsze podawane na posiedzeniach prezydium ZG ŚZŻAK z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i wyznaczeniem osób do udziału w tych uroczystościach.
 

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Uroczystości i Upamiętnień
Zarządu Głównego ŚZŻAK
Zygmunt Łukasz Owczarski