KALENDARIUM

ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH ORAZ ROCZNIC OBCHODZONYCH CENTRALNIE W WARSZAWIE

Z UDZIAŁEM ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

 

9 stycznia 1992 r. –  Śmierć pierwszego Prezesa ŚZŻAK gen. Wojciecha BORZOBOHATEGO ps. „WOJAN”.

22 stycznia 1863 r. –  Powstanie Styczniowe. Stracenie Romualda TRAUGUTTA 5 sierpnia 1864 r.

22 stycznia 2009 r. – Śmierć Prezesa ŚZŻAK gen. Stanisława KAROLKIEWICZA.

1 luty 1944 r. –  Zgładzenie „kata Warszawy” gen. SS Franza KUTSCHERY.

14 luty 1942 r. – Przemianowanie ZWZ w AK.

17 luty 1995 r. – Śmierć Prezesa ŚZŻAK płk. Aleksandra TYSZKIEWICZA.

24 luty 1953 r. – zamordowanie w więzieniu mokotowskim przy Rakowieckiej gen. Augusta Emila FIELDORFA „NILA”, dowódcy Kedywu Armii

                            Krajowej, zastępcy Komendanta Głównego AK.

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

5 marca 1940 – Rocznica mordu w Katyniu i innych miejscach kaźni.

14 marca 1990 r. – Powstanie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

23 marca 1943 r. – Akcja pod Arsenałem.

10 kwietnia 2010 r. – Katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Tragiczna śmierć Prezesa ŚZŻAK płk. Czesława CYWIŃSKIEGO.

3 maja 1791 r. – Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja.

8 maja 1945 r. – Zakończenie II wojny światowej.

12 maja 1935 r. – Śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego.

18 maja 1944 r.  – Zakończenie zwycięskich walk o Monte Cassino.

22 maja 1964 r. – Zmarł gen. Michał KARASIEWICZ-TOKARZEWSKI, pierwszy Komendant SZP.

4 czerwca 1989 r. – Odzyskanie Niepodległości przez Polskę.

30 czerwca 1943 r. – Aresztowanie Dowódcy AK gen. Stefana ROWECKIEGO „GROTA”. Zamordowany w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen

                               prawdopodobnie 2 sierpnia 1944 r.

4 lipca 1943 r. – Tragiczna śmierć Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława SIKORSKIEGO w Gibraltarze.

1 sierpnia 1944 r. – Wybuch Powstania Warszawskiego.

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego.

16 sierpnia 1920 r. – Zwycięska Bitwa Warszawska.

20 sierpnia 1944 r. – Zdobycie „PAST-y”. Dziś siedziby ŚZŻAK i FPPP.

24 sierpnia 1966 r. – Zmarł gen. Tadeusz KOMOROWSKI, Dowódca AK w Powstaniu Warszawskim.

1 września 1939 r. – Wybuch II wojny światowej.

17 września 1939 r. – Napaść bolszewicka na Polskę.

27 września 1939 r. – Ustanowienie Polskiego Państwa Podziemnego.

11 października 1969 r. – Zmarł gen. Kazimierz SOSNKOWSKI, Komendant ZWZ.

11 listopada – Święto Niepodległości Polski.

30 listopada 1831 r. – Powstanie Listopadowe – Dzień Podchorążego.

2 grudnia 1941 r. – Zmarł w Warszawie Marszałek Edward Śmigły Rydz.

24 grudnia 1944 r. – Zamordowanie w więzieniu na Łubiance Komendanta AK gen. Leopolda Okulickiego.

 

UWAGI:

  1. ZG ŚZŻAK i FPPP biorą z reguły udział w uroczystościach świąt państwowych i wydarzeń historycznych oraz rocznic jako uczestnicy bądź zaproszeni goście. Natomiast w odniesieniu do uroczystości i rocznic ściśle wewnętrznych występują jako gospodarze i organizatorzy.
  1. 2.Okręgi i Koła ŚZŻAK w poszczególnych województwach i miejscowościach na terenie kraju, uroczystości świąt państwowych, wydarzeń historycznych i rocznic obchodzą wspólniemiejscowymi władzami według ich ustaleń bądź zamierzeń własnych, zgodnie z postanowieniami Statutu i etosem AK.
  2. 3.Informacje i ustalenia dotyczące obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych będą zawsze podawane na posiedzeniach prezydium ZG ŚZŻAK z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i wyznaczeniem osób do udziału w tych uroczystościach.

                                                                                                                        PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                        Komisji Uroczystości i Upamiętnień

                                                                                                                        Zarządu Głównego ŚZŻAK

                                                                                                                   Zygmunt Łukasz Owczarski