Drogi Internauto!

Witamy w oficjalnym portalu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK). Zgodnie ze Statutem podstawowe cele Związku to m.in.:

  • Utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej, członkami (działaczami) struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz ich rodzinami.
  • Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

Cele te realizujemy korzystając  z naszych portali internetowych, oprócz niniejszego dostępne są także portale:

Najważniejszym zadaniem niniejszego portalu jest upublicznianie wiadomości o ŚZŻAK i jego funkcjonowaniu oraz dostarczanie dedykowanej informacji członkom Związku.

Wszystkie nasze portale adresujemy szczególnie do młodych pokoleń Polaków. Zachęcamy Was do czynnego uczestnictwa w ich rozbudowie i udoskonalaniu - zgłoszenia prosimy przesyłać z wykorzystaniem Formularza kontaktowego.