Poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie internetowej, odbierany przez Członków Prezydium Zarządu Głównego SZŻAK, zgłaszane są prośby o pomoc w odnalezieniu często jakiejkolwiek informacji o żołnierzach AK.

W tym momencie Prezydium ZG nie jest w stanie udzielić takiej pomocy ze względu na brak scentralizowanej "Bazy danych o żołnierzach AK". Rozpoczęto tworzenie takiej bazy, pierwsza jej wersja jest zaplanowana do wykonania do 13 listopada 2014 roku, tzn. do 75 rocznicy powołania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wodza.

Do tego terminu po pomoc w odnalezieniu informacji o żołnierzach AK prosimy zwracać się do Zarządów odpowiednich Okręgów naszego Związku → Wykaz Okręgów 

W przypadku konieczności prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Głównego.

 

Marek Cieciura
Członek Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK 

PS. W sprawach "lokalnych" prosimy zwracać się także do Zarządów odpowiednich Okręgów.