ŚZŻZ AK

Niniejszy program udostępnia wstępnie ilości członków SZŻ AK z dokładnością do Okręgu na podstawie danych wprowadzanych w Okręgach. Ilości członków podawane są automatycznie dla Okręgów w których dotąd wprowadzono takie dane - nie zamieszcza się "pustych" wierszy.

Dla każdego Okręgu wyświetlane są dane sumaryczne w zakresie wprowadzanym i uzupełnianym w Okręgu. Poniżej zestawienia wyświetlany jest automatycznie generowany diagram kołowy dotyczący całego Związku i przedstawiający % członków zwyczajnych - kombatantów, członków zwyczajnych - bez uprawnień kombatanckich i członków nadzwyczajnych - przy wykorzystywaniu przeglądarki Internet Explorer dla jego wyświetlenia konieczne jest jej zaktualizowanie do najnowszej wersji. Po wskazaniu myszką fragmentu wykresu dodatkowo wyświetlane są liczby wyróżnionych rodzajów członków.

Możliwe jest wyświetlenie zestawienia w postaci posortowanej w zależności od każdej z ilościowych kolumn, a także daty modyfikacji - w tym celu należy kliknąć w nagłówek kolumny według której ma nastąpić sortowanie. Po pierwszym kliknięciu w nagłowek kolumny sortowanie następuje w kolejności rosnącej, a po powtórnym kliknięciu - w kolejności malejącej. Nagłówek kolumny według której następuje sortowanie zostaje podświetlony, dodatkowo wyświetlany jest znak określający kierunek sortowania: ▲- rosnąco, ▼- malejąco.

Uwaga: Kolumna % członków Związku oraz sumaryczne wyniki dotyczące całego Związku (wiersz Razem) i ich ilustracja graficzna będę wiarygodne dopiero po wprowadzeniu danych ze wszystkich Okręgów.

Kliknięcie w nazwę Okręgu powoduje wyświetlenie ilości członków tego Okręgu z dokładnością do koła. Poniżej zestawienia wyświetlany jest automatycznie generowany diagram kołowy dotyczący całego Okręgu i przedstawiający % członków zwyczajnych - kombatantów, członków zwyczajnych - bez uprawnień kombatanckich i członków nadzwyczajnych. Po wskazaniu myszką fragmentu wykresu dodatkowo wyświetlane są liczby wyróżnionych rodzajów członków.

Możliwe jest wyświetlenie zestawienia w postaci posortowanej w zależności od wybieranej kolumny - sposób postępowania jest analogiczny jak dla zestawienia dotyczącego Okręgów.

Zestawienie oraz ilustracja graficzna przestają być wyświetlane po kliknięciu w napis Zamknij szczegóły.

Zarejestrowane i prezentowane dane są wykorzystywane podczas zarządzania Związkiem. 

 Zestawienie ilościowe 

Autorzy programów: Marek i Mateusz Cieciura
(czerwiec - lipiec 2013 r.)