Prezesi Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

  1. Bohdan Zieliński
  2. Jerzy Woźniak
  3. Jerzy Lipka
  4. Karol Perłowski
  5. Tadeusz Michalski
  6. Janusz Nowacki

 

Rada Naczelna funkcjonowała we władzach Związku od 1989 r. do 15 maja 2012 r., kiedy to Główna Komisja Rewizyjna przejęła jaj kompetencje zgodnie z uchwalonym na XI Zjeździe Delegatów ŚZŻAK Statutem.