Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej mimo postępującego kurczenia się zasobów kadrowych realizuje szereg zadań programowych. Do nich przede wszystkim należy zaliczyć:

 1. Dbałość o przyszłość Polski, jej rozwój i bezpieczeństwo. Stwierdzono podstawowe braki w wychowaniu młodego pokolenia, w poczuciu tożsamości narodowej w wiedzy o prawdziwej i pełnej historii Polski - kraju w którym mieszkają. Dowodem tego była alarmująca informacja w ostatnich dniach, że w badaniach przeprowadzonych z okazji rocznicy napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r połowa zapytywanych nic nie potrafiła na ten temat powiedzieć. W tej tak ważnej sprawie dotyczącej prawdziwej i pełnej historii Związek :
 2. Rozpoczął i prowadzi wspólnie z Oficyną wydawniczą RYTM działalność – serie popularno-naukową małego formatu tzw. kieszonkowych pt. Dowódcy Armii Krajowej, słynne akcje i bitwy, dotychczas ukazało się 8 tytułów, a następne w przygotowaniu. Książeczki te zdobyły dużą popularność i są czytane przez młodych oficerów (współpraca z MON), nauczycieli historii i młodzież.
 3. Zorganizował i uruchomił wspólnie z Fundacją PPP Księgarnię Warszawską posiadającą największy wybór o tematyce historycznej w Warszawie, a nawet w Polsce.
 4. Wydaje co miesiąc od prawie 20 lat Biuletyn Informacyjny jako kontynuację z okresu wojny i okupacji. Pismo to znajduje odbiorców w kraju i zagranicą. Miara wartości pisma jest przyznanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej prestiżowej nagrody – „Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Sławy i Chwały Oręża Polskiego”.
 5. Kontynuuje i rozszerza działalność tzw. Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” i Armii Krajowej których w kraju działa aktualnie około 30. Kluby te gromadzą młodzież a szczególnie społeczeństwo zainteresowane historią ostatnich zdarzeń łącznie z wojną w Polsce.
 6. Przeprowadza liczne sesje historyczne, zarówno w terenie jak i w Warszawie, a także za granią. Znaczna z nich cześć jest upamiętniona wydawnictwami tzw. posesyjnymi. Obejmujące poza referatami szeroką dyskusję.
 7. Upamiętnia dzieje i etos Armii Krajowej poprzez renowację i budowę nowych pomników, tablic pamiątkowych w całym kraju przy współpracy i pomocą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 8. Opiekuje się i utrzymuje stałe kontakty z ponad 500 szkołami noszącymi imię Armii Krajowej przesyłając im publikację oraz współpracując z nauczycielami w ramach spotkań z młodzieżą.

W wyżej wymienionych działaniach Związek współpracuje i otrzymuje znaczącą pomoc z Instytutu Pamięci Narodowej.

Do innych działań Związku należy zaliczyć:

 1. Powołanie Fundacji Filmowej Armii Krajowej, która w ciągu kilkunastu lat zainicjowała i doprowadziła do realizacji 20 filmów o tematyce historycznej z najnowszych dziejów Polski w szczególności o Armii Krajowej.
 2. Powołanie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego z myślą o wspieraniu działań Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, która w krótkim czasie osiągnęła znaczne efekty.
 3. Szczególną troską związku jest zapewnienie swoim członkom pomocy socjalnej i opieki medycznej, których znaczna część znajduje się w trudnych warunkach bytowych i są ciężko chorzy. W tej dziedzinie udało się, po usilnych staraniach uzyskać znaczące wsparcie ze strony urzędów i instytucji rządowych i pozarządowych.

W naszych działaniach należy podkreślić współprace i zrozumienie od najwyższych władz – Prezydenta RP, Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Narodowego Centrum Kultury oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Pozwala to nam na realizację szerokich programów związanych z dbałości o przyszłość i bezpieczeństwo Polski.