„Stanowicie Armię Krajową…” – pod takim tytułem odbyła się w Tarnowie 17 kwietnia 2012 r. konferencja popularno-naukowa z okazji 70. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Konferencję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Zarząd Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Szczegóły