Tegoroczne centralne obchody państwowe z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie, w miejscu historycznym dla tego wydarzenia.
Rozpoczęły je o godz. 9.00 Msza Święta za Ojczyznę w Archikatedrze Św. Jana. Następnie w Zamku Królewskim zostały wręczone wysokie odznaczenia państwowe i nominacje generalskie. Głównym punktem obchodów była uroczystość o godz. 12.00 na Placu Zamkowym z udziałem pododdziałów reprezentacyjnych.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojskowych, samorządowych, duchowieństwa, korpus dyplomatyczny, kombatanci, harcerze i licznie zgromadzeni mieszkańcy. Zarząd Główny ŚZŻAK reprezentowany był przez władze naczelne i poczet sztandarowy.
/S.K/