26 kwietnia br Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził nowy statut Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uchwalony na ostatnim zjeździe sprawozdawczo-wyborczym w marcu br. Jak informowaliśmy statut nie przewiduje dalszego istnienia Rady Naczelnej. Jej obowiązki przejmuje Komisja Rewizyjna.
Tak więc, po uprawomocnieniu postanowienia, z dniem 15 maja 2012 Rada Naczelna zakończyła swoją działalność. Na posiedzeniu Prezydium ZG ŚZŻAK w dniu 15 maja Prezes Związku Stanisław Oleksiak złożył podziękowanie jej Prezesowi kol. Januszowi Nowackiemu oraz wszystkim członkom Rady, apelując by na miarę swoich sił aktywnie włączyli się do pracy Zarządu Głównego wzmacniając potencjał poszczególnych komisji problemowych, a także Komisji Rewizyjnej ZG.
Pierwsze posiedzenie Plenum Zarządu Głównego, obradujące w myśl wskazań obowiązującego obecnie statutu odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 czerwca.

(tf)