17 maja 2012 r. z udziałem Prezesa ZG Stanisława Oleksiaka, poprzedzone modlitwą kapelana żołnierzy AK O. Jerzego Pająka odbyło sie w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Małopolska ŚZŻ AK.  Ponownie Prezesem Okręgu został wybrany Ryszard Brodowski.
W zebraniu uczestniczyli również dwaj wiceprezesi ZG. Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu Małopolska 22 maja 2012 r. wybrano na wiceprezesów: Piotra Kaczora, ktory będzie równoczesnie sekretarzem, Janusza Kamockiego i Jana Wójcika. Obowiązki skarbnika powierzono Eugeniuszowi Łackowi.