W dniu 27 maja 2012 roku w Krakowie w parku im. H. Jordana z udziałem Kompanii Honorowej 2. Korpusu  Zmechanizowanego w obecności dowódcy Korpusu gen. dyw. Jerzego Biziewskiego odsłonięto i poświęcono Pomnik gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”.
Prezes Zarządu Głównego ŚZŻ AK Stanisław Oleksiak VM, który objął Patronatem Honorowym budowę Pomnika wystosował do uczestników uroczystości list okolicznościowy. Fundatorom Pomnika Rodzinie Witkowskich z Niecieczy Wiceprezes ZG Piotr Kurek  wręczył dyplom z podziękowaniem. Dyplom otrzymał również Kazimierz Cholewa Prezes Towarzystwa Parku im. dra H. Jordana,  główny inicjator wniesienia Pomnika Generała.
Na uroczystości obecna była bratanica gen. Leopolda Okulickiego Irena Okulicki-Kaczmarek, był również żołnierz 77. Nowogródzkiego pp AK Czesław Łotarewicz który doprowadzony z więzienia  NKWD był naocznym świadkiem „procesu szesnastu”.
Na uroczystości licznie reprezentowany był ŚZŻ AK. Obecny był Prezes Okręgu Małopolska Ryszard Brodowski wraz z członkami  Zarządu Okręgu, Prezes Okręgu Tarnów Zdzisław Baszak, a także wraz z Pocztami Sztandarowymi Prezes Koła Wodzisław Kazimierz Suliga, Wiceprezes Koła Wieliczka Stanisław Dziedzic. Uczestniczył też w uroczystości Wiceprezes Oddziału Bochnia ŚZŻ AK Teofil Wojciechowski.
Po oficjalnej części uroczystości młodzież z Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół  im. Armii Krajowej w Niecieczy zaprezentowała patriotyczny program artystyczny.

 

 
Zdjęcia i więcej informacji: część 1  część 2


P.K/S.K