W dniach 26-27 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego MON odbyło się I Zebranie Plenarne nowej kadencji.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się od części oficjalnej, podczas której zostały wręczone Odznaczenia Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK Stanisław Oleksiak wręczył przyznane przez Kapitułę Odznaczenia za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK. Odznaczenie otrzymali:

bp Józef Guzdek - Biskup Polowy Wojska Polskiego - odznaczenie w imieniu Biskupa odebrał ksiądz płk Tadeusz Bieniek – Wikariusz  Biskupi ds. Weteranów i Kombatantów,

gen. Stanisław Koziej - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,

Waldemar Strzałkowski - Minister w Kancelarii Prezydenta RP,

dr Łukasz Kamiński - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej,

dr Andrzej Kunert - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

Olga Krzyżanowska - Przewodnicząca Rady Fundacji Filmowej Armii Krajowej,

Anna Jakubowska - Współzałożyciel i wieloletni członek Zarządu Fundacji Filmowej AK,

Krzysztof Żarnotal - Prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA,

Tadeusz Steckiewicz - były Dyrektor Naczelny Mennicy Polskiej,

Krzysztof Sikora - Radca Generalny – Koordynator MON,

płk Waldemar Majewski - Komendant Centrum Konferencyjnego MON,  

Jacek Dziuba - Dyrektor Departamentu Socjalnego Urzędu ds. Kombatantów i OR,

Przemysław Sypniewski - Sekretarz Generalny Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”,

prof. Jerzy Eisler - Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

 

Odznaczenie otrzymali także członkowie ŚZŻAK za szczególne osiągnięcia w działalności organizacyjnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej:

 

Wiesław Ratajski  - Wiceprezes Rady Naczelnej /kadencji 2008-2012/,

Witold Czarnecki - Prezes Okręgu Białystok ŚZŻAK,

Jan Górski - Prezes Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK,

Aleksander Szymański - Prezes Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK,

Stanisław Wołoszyn - Prezes Okręgu Lublin ŚZŻAK,

Zbysław Raczkiewicz - Prezes Okręgu Łódź ŚZŻAK,

Bolesław Pawłowski - Honorowy Prezes Okręgu Szczecin ŚZŻAK,

Ryszard Kister - Okręg Lublin ŚZŻAK,

Zbigniew Olszewski - Okręg Lublin ŚZŻAK,

Henryk Rembiszewski - Okręg Białystok ŚZŻAK,

Henryk Nowak - Okręg Białystok ŚZŻAK,

Danuta Kaszlej - Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy II LO w Augustowie,

Jarosław Cybulak - Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży w Okręgu Lublin ŚZŻAK,

Łucjan Sokołowski - Sekretarz Zarządu Głównego ŚZŻAK,

Ksiądz płk Tadeusz Bieniek odczytał list Biskupa Polowego do uczestników spotkania w podziękowaniu za przyznane wyróżnienie.

Następnie Prezes ZG Stanisław Oleksiak wspólnie z Wiceprezesem ZG Piotrem Kurkiem wręczyli kierownictwu Instytutu Pamięci Narodowej Odznaki "Członek Honorowy Szkolnych Klubów im. Armii Krajowej". Odznaki odebrali: dr Łukasz Kamiński - Prezes IPN, dr Maria Dmochowska - Wiceprezes IPN, prof. dr hab. Jerzy Eisler - Dyrektor Oddziału IPN w Warszawie oraz dr Tomasz Łabuszewski - Naczelnik OBEP IPN w Warszawie.

Odznaki dla  Antoniego Galińskiego Oddział IPN w Łodzi, dr. Kazimierza Krajewskiego  Odział IPN w Warszawie,  dr. Macieja Korkucia Oddział IPN w Krakowie, Piotra Łapinskiego  Oddział IPN w Białymstoku, dr. Ryszarda Śmietanko- Kruszelnickiego  Delegatura IPN W Kielcach  i  dr. Ryszarda Ziobronia  Oddział IPN w Rzeszowie odebrali  przedstawiciele odpowiednich  Okręgów ŚZŻ AK obecni na Zebraniu Plenarnym ZG.

Kolejnym punktem oficjalnego spotkania było podpisanie przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  dr Łukasza Kamińskiego i Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisława Oleksiaka nowego Statutu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Po dokonaniu aktu podpisania Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Maria Dmochowska wspólnie z Karoliną Kolbuszowską za pomocą pokazu multimedialnego przypomniały zebranym historię powstania oraz cel i działalność Klubów Historycznych. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania przez Prezesów Zarządów Okręgów ŚZŻAK działalności i współpracy z Klubami na terenie całej Polski. Na zakończenie wspólnie zaapelowano do wspierania istniejących i tworzenia nowych Klubów.

Po zakończeniu części oficjalnej przystąpiono do dwudniowych obrad podczas których członkowie Zarządu Głównego ŚZŻAK omawiali organizację pracy oraz sytuację bieżącą Związku, a także problemy realizacyjne przy wdrażaniu w pracę Okręgów Programu-Kontynaucji. Obrady były również okazją do podjęcia stosownych wniosków i uchwał niezbędnych w dalszej pracy Związku.  

 

Zdjęcia /fot. Alina M. Nowacka/

 

Kolejne zdjęcia

  

Więcej informacji o Klubach Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 

 

/S.K PK/