1.08.2012 r. - godz. 21.00

Na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej zapłonął ogień pamięci. Będzie on widoczny nad miastem przez 63 dni, aż do 2 października, kiedy upadło Powstanie Warszawskie.

Płomień, będzie podtrzymywany przez harcerzy i Staż Miejską, ma przypominać dni chwały, nadziei, zwycięstw, cierpień aż do dramatu kapitulacji i wypędzenia mieszkańców.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, kombatanci, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Wspólny wieniec organizacji kombatanckich w imieniu ŚZŻAK złożyli: Łucjan Sokołowski Sekretarz ZG, Maciej Krokos Wiceprzewodniczący GKR i Stanisław Krakowski Prezes Okręgu Warszawa.

Zdjęcia - fot. Alina Nowacka / UDSKiOR

W tym samym czasie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wiele osób uczestniczyło we wspólnym śpiewaniu piosenek powstańczych. Odbywająca się od kilku lat akcja muzyczna „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki” to spotkanie, które ma zachęcać uczestników do pogłębienia swojej wiedzy o walczącej Warszawie.

1.08.2012 r. - godz. 19.00

Na największej nekropolii Powstania Warszawskiego na warszawskiej Woli przy pomniku Polegli Niepokonani w obecności Prezydent m.st. Hanny Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Dzielnicy Wola Urszuli Kierzkowskiej i licznie zgromadzonych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oraz kombatantów i mieszkańców odbyła się Msza Ekumeniczna.

Jeszcze przed rozpoczęciem wspólnej modlitwy słowo do zebranych skierowali: Burmistrz Dzielnicy Wola Urszula Kierzkowska, Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Edmund Baranowski oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Następnie modlitwy odmówili duchowni pięciu wyznań. Modlitwę rozpoczął ks. płk Janusz Bąk - kapelan Ordynariatu Polowego (opiekun duchowy środowisk AK-owskich), a następnie ks. Eugeniusz Bójko - Kanclerz Ordynariatu Prawosławnego, naczelny kapelan bp Mirosław Wola - Ordynariat Ewangelicki, Michał Schudrich - naczelny rabin Polski. Jako ostatni modlił się Nezar Sharif - imam z gminy warszawskiej Muzułmańskiego Związku Religijnego.

Po modlitwach ekumenicznych obecni przedstawiciele władz, powstańcy i mieszkańcy Warszawy uczcili minutą ciszy spoczywających na tym cmentarzu powstańców i ludność cywilną. Trzy salwy honorowe oddała Kompania Reprezentacyjna WP, a po nich orkiestra wojskowa odegrała wiązankę powstańczych melodii.

Kwiaty w imieniu powstańców wspólnie z Wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich Edmundem Baranowskim złożyli również przedstawiciele ŚZŻAK: Tadeusz Filipkowski Wiceprezes ZG, Łucjan Sokołowski Sekretarz ZG, Stanisław Krakowski Prezes Okręgu Warszawa i Maciej Krokos Wiceprzewodniczący GKR.

Po zakończeniu części oficjalnej Prezydent m.st. Warszawy wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz harcerzami złożyła kwiaty przed tablicą pamiątkową Harcerzy Szarych Szeregów znajdującą się nieopodal.

Zdjęcia - fot. Alina Nowacka / UDSKiOR

1.08.2012 r. - godz. 17.00

Punktualnie o 17.00 - w godzinę "W" w stolicy odezwały się syreny i kościelne dzwony, a na ulicach miasta zamarł ruch. W ten sposób mieszkańcy Warszawy uczcili pamięć powstańców.

W uroczystościach na warszawskich Powązkach uczestniczyli m.in.: Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, kombatanci oraz mieszkańcy stolicy.

Modlitwę w intencji powstańców poprowadził ks. prałat Henryk Kietliński kapelan środowiska Szarych Szeregów. Następnie po odtworzonym hymnie państwowym i salwie honorowej w obecności licznie zgromadzonych sztandarów pod pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach złożono wieńce. W imieniu ŚZŻAK wieniec od mieszkańców Warszawy wspólnie z Prezydent m.st. Warszawy składali również przedstawiciele ŚZŻAK: Stanisław Oleksiak Prezes ZG, Tadeusz Filipkowski Wiceprezes ZG, Stanisław Krakowski Prezes Okręgu Warszawa, Wojciech Barański Prezes Środowiska „Gustaw-Harnaś”.

Zdjęcia - fot. Alina Nowacka / UDSKiOR

1.08.2012 r. - godz. 16.30

W kwaterze „Panteonu Żołnierzy Polski Walczącej” na warszawskich Powązkach liczne delegacje złożyły kwiaty na grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera”. W imieniu ŚZŻAK kwiaty złożyły: Anna Lewak członek Prezydium ZG oraz Ludmiła Płochocka z Okręgu Warszawa.

1.08.2012 r. - godz. 14.00

Zgromadzeni na uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, hierarchowie kościelni, przedstawiciele Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari i związków kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy stolicy złożyli hołd twórcom Polskiego Państwa Podziemnego.

Pod pomnikiem stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie Parlamentu, przy ul. Wiejskiej, warty honorowe zaciągnęło Wojsko Polskie oraz harcerze.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosili: Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP, Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy oraz Stanisław Oleksiak Prezes ZG ŚZŻAK, który swoją refleksję poświęcił młodzieży powstańczej legitymującej się dojrzałością ducha i wolą bycia wolnymi w wolnej Ojczyźnie.

Uroczystość pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zakończyło składanie wieńców. Wspólny wieniec od organizacji kombatanckich w imieniu ŚZŻAK składali: Stanisław Oleksiak Prezes ZG, Tadeusz Filipkowski Wiceprezes ZG, Stanisław Krakowski Prezes Okręgu, Warszawa, Janusz Orsik Prezes Okręgu Warszawa-Powiat.

Przemówienie Prezesa ZG

Zdjęcia - fot. Alina Nowacka / UDSKiOR

1.08.2012 r. - godz. 13.30

Przed pomnikiem Komendanta Głównego Armii Krajowej Stefana „Grota” Roweckiego zapłonęły znicze, a liczne delegacje kombatanckie oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych złożyły wieńce.

1.08.2012 r. - godz. 12.00

Na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego miała miejsce uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W uroczystości, która była kolejnym punktem obchodów 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, udział wzięli m.in.: w imieniu Prezydenta RP Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, związków kombatanckich i duchowieństwa oraz kombatanci, harcerze i mieszkańcy Warszawy.

W swoim przemówieniu Hanna Gronkiewicz-Waltz przypomniała zebranym „… że rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego to najważniejsze i równocześnie najboleśniejsze święto naszego miasta.” „… stoimy w miejscu symbolicznym, które przypomina nam o wartościach takich jak poświęcenie, pamięć, historia i szacunek. Gromadzimy się, by oddać cześć bohaterom, którzy hasła o wolnej Polsce nosili nie tylko na sztandarach, ale w sercu i czynach”. Kończąc swoje przemówienie Prezydent m.st. Warszawy powiedziała „… wystarczy, że współczesne młode pokolenia przejmą od weteranów powstańczych walk to co najcenniejsze i najważniejsze w każdych czasach odwagę, gotowość do poświęceń, do służby publicznej, przyzwoitość i szacunek dla wspólnego dobra jakim jest Ojczyzna”. Po wygłoszonym przemówieniu na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożone zostały kwiaty.

Wspólny wieniec organizacji kombatanckich w imieniu ŚZŻAK składali: Stanisław Oleksiak Prezes ZG, Tadeusz Filipkowski Wiceprezes ZG, Stanisław Krakowski Prezes Okręgu Warszawa.

Zdjęcia - fot. Alina Nowacka / UDSKiOR

1.08.2012 r. - godz. 10.00

Przy pomniku „Mokotów Walczący - 1944” w parku im. Generała Orlicz-Dreszera hołd żołnierzom Armii Krajowej walczącym podczas Powstania Warszawskiego oddali kombatanci, przedstawiciele władz oraz harcerze i mieszkańcy.

Od kilu lat stałym elementem obchodów na Mokotowie jest przemarsz, w towarzystwie kompanii reprezentacyjnych Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych pułku Armii Krajowej „Baszta” i przedstawicieli organizacji kombatanckich, harcerzy i mieszkańców stolicy na ul. Dworkową, gdzie w 1944 r. Niemcy wymordowali wychodzących z kanałów żołnierzy z pułku AK „Baszta”.

Zdjęcia - fot. Alina Nowacka / UDSKiOR

31.07.2012 r. - ok. godz. 21.00

Po krótkiej przerwie technicznej na placu Krasińskich rozpoczął się spektakl „1944-MIASTO-2012” w reż. Jacka Bończyka. Było to multimedialne widowisko będące podróżą w czasie, pokazującą niezłomną walczącą Warszawę w roku 1944 i tę dzisiejszą – rozwijającą się i tętniącą życiem metropolię. Spektakl oparty został na twórczości m.in. Jacka Kaczmarskiego, Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego oraz autorów tworzących podczas powstania Warszawskiego takich jak Zbigniewa Jasińskiego ps. „Rudy” i Mieczysława Ubysza ps. „Vik”.

To piękne i oryginalne widowisko ściągnęło na Plac Krasińskich liczne grono Warszawiaków szczególnie młodego pokolenia. W widowisku wzięli udział znani artyści teatrów warszawskich oraz gościnnie Tomasz Stańko.

Poza spektaklem zebrani mogli również obejrzeć kino powstańcze.

31.07.2012 r. - godz. 18.00

Przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich miała miejsce uroczysta Polowa Msza Święta z udziałem powstańców i najwyższych władz państwowych z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz na czele .

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzdek, a koncelebrowało liczne grono biskupów i kapłanów m.in. Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski, abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Po zakończonej Eucharystii przemówienia okolicznościowe wygłosili: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i Prezes Związku Powstańców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski.

W hołdzie bohaterskim i niezłomnym powstańcom odczytano Apel Pamięci i uczczono bohaterów salwą honorową. Przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego, przy dźwiękach werbli i w asyście licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, złożono wieńce. Wspólny wieniec od organizacji kombatanckich złożyli również przedstawiciele ŚZŻAK – Prezes ZG Stanisław Oleksiak, Wiceprezes ZG Tadeusz Filipkowski, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz i Prezes Okręgu Warszawa Stanisław Krakowski.

Oprócz bezpośrednich uczestników walk z tamtego okresu w uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele: parlamentu, władz samorządowych i korpusu dyplomatycznego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej. Nie zabrakło również harcerzy oraz licznie przybyłych mieszkańców stolicy.

Kazanie bp Józefa Guzdka wygłoszone podczas Mszy Świętej w 68. rocznicę Powstania Warszawskiego

Zdjęcia - fot. Alina Nowacka / UDSKiOR

31.07.2012 r. - godz. 10.30

Przy kamieniu upamiętniającym Żołnierzy „Żywiciela” na warszawskim Żoliborzu złożono kwiaty i uczczono czyny powstańców warszawskich, którzy oddali życie za Polskę.

W uroczystości wzięli udział kombatanci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Środowiska Żołnierzy AK „Żywiciel”, reprezentanci środowisk kombatanckich, przedstawiciele władz Miasta i Dzielnicy Żoliborz, oraz harcerze i mieszkańcy stolicy.

31.07.2012 r. - godz. 10.00

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy, podczas której wręczono akty nadania Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy.

Ten honorowy tytuł z rąk Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej w tym roku otrzymali: prof. Witold Kieżun, Sławomir Pietras, prof. Jerzy Regulski i żołnierz Armii Krajowej – członek Rady Fundacji Filmowej AK Stanisław Wyganowski.  
Również podczas tej uroczystości 25 wybitnych warszawiaków działających na rzecz rozwoju stolicy otrzymało Nagrody m.st. Warszawy.

30.07.2012 r. - godz. 11.00

W Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim i Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe bohaterom tamtych dni, jako wyraz szacunku, wdzięczności i pamięci dla walczących.

W spotkaniu udział wzięli licznie zgromadzeni przedstawiciele organizacji kombatanckich w tym również Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Odznaczeni zostali

 

/SK/