W dniach 18-19 września br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego MON odbyło się 2. Zebranie Plenarne ZG ŚZŻAK.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się od części oficjalnej, podczas której zostały wręczone Odznaczenia Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Odznaczenie za szczególne osiągnięcia w działalności organizacyjnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odebrali zasłużeni członkowie ŚZŻAK.

Następnie przystąpiono do uroczystego wręczenia przyznanej 4 września br. przez Kapitułę Nagrody im. Jerzego Ślaskiego. Zbiorową Nagrodą im. Jerzego Ślaskiego za działalność na rzecz upamiętniania czynu niepodległościowego otrzymało Archiwum Akt Nowych. Nagrodę odebrał Pan Dyrektor AAN dr Tadeusz Krawczak.

Indywidualne nagrody za działalność popularyzatorską oraz za wyjaśnianie „białych plam” w historii Polski związanej z II wojną światową, a także II konspiracją niepodległościową odebrali: dr hab. Tomasza Balbus – Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Oddziału IPN we Wrocławiu oraz dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Oddziału IPN we Wrocławiu.

Wyróżnienia w postaci statuetki, dyplomu oraz indywidualnych nagród pieniężnych wręczyli: Pan Minister Jan S. Ciechanowski – p.o. Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Edward Chudzik – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno Prawnych Narodowego Centrum Kultury oraz Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK Stanisław Oleksiak.

Nagroda im. Jerzego Ślaskiego była współfinansowana przez Narodowe Centrum Kultury oraz Fundację Polskiego Państwa Podziemnego, natomiast Statuetki ufundował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Część oficjalna naszego spotkania była również okazją do wręczenia przez Pana Ministra Jana S. Ciechanowskiego przyznanych naszym członkom Medali „Pro Patria”.

Następnie zebrani wysłuchali koncertu Chóru „Nowogródzkie Orły”.

Po zakończeniu części oficjalnej przystąpiono do dwudniowych obrad podczas których członkowie Zarządu Głównego ŚZŻAK omawiali organizację pracy oraz sytuację bieżącą Związku, a także stan realizacji w Okręgach Programu-Kontynuacja. Obrady były również okazją do podjęcia stosownych wniosków i uchwał niezbędnych w dalszej pracy naszego Związku.  

 /S.K/

 

              członkowie ŚZŻAK odznaczeni "Odznaczeniem Pamiątkowym za Zasługi dla ŚZŻAK" -  fot. Alina Nowacka/UDSKiOR 

                laureaci Nagrody im. Jerzego Ślaskiego  - fot. Alina Nowacka/UDSKiOR

                Laureaci Nagrody im. Jerzego Ślaskiego - fot. Alina Nowacka/UDSKiORczłonkowie ŚZŻAK odznaczeni Medalem "Pro Patria" - fot. Alina Nowacka/UDSKiOR

 Komisja Uchwał i Wniosków - fot. Alina Nowacka/UDSKiOR

 uczestnicy 2. Zebrania Plenarnego ŚZŻAK - fot. Alina Nowacka/UDSKiOR

 zaproszeni goście i uczestnicy zebrania - fot. Alina Nowacka/UDSKiOR