4 i 5 października br. w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”.

       Konferencję zorganizowało Archiwum Akt Nowych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Współorganizatorami wystawy i konferencji byli również członkowie Rady Programowej: Centralne Archiwum Wojskowe, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Muzeum Wojska Polskiego, Związek Powstańców Warszawskich oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

      Podczas konferencji zostały omawione m.in. nieznane informacje zgromadzone na temat AK przez niemieckie struktury okupacyjne oraz działalność legalizacyjna struktur podziemnych w okresie II wojny światowej. Zaprezentowano również wystawę „Kryptonim Legalizacja”.

      Ważnym punktem tej konferencji było przekazanie przez rodzinę, do zbiorów Archiwum Akt Nowych, cennych dokumentów archiwalnych Stanisława Jankowskiego „Agatona”.

      W drugim dniu konferencji odbyła się promocja niepublikowanych wspomnień Henryka Trojańczyka krypt. „Miecz”, „Plenipotent”, „Pomocnik” - Szefa Wywiadu Okręgu Warszawskiego AK.

      W dwudniowej konferencji wzięli udział prelegenci z: Archiwum Akt Nowych, Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu i Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 Program konferencji

 /S.K/