W dniach 18-19 marca br. odbędzie w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, połączony z dorocznym zebraniem sprawozdawczym Zarządu Głównego.

Zgodnie ze Statutem w Zjeździe wezmą udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (który odbył się 14 marca 2012 r.), Prezesi Okręgów oraz członkowie aktualnie funkcjonujących  centralnych władz  naszego Związku.

Tematem obrad będzie uzupełnienie składu  władz (związane z szybko pogarszającym się stanem zdrowia i odchodzeniem na „Wieczną Wartę” szeregu weteranów), a także dokonanie związanych z tym zjawiskiem niezbędnych zmian w Statucie, przyjętym na ubiegłorocznym Zjeździe.

Na posiedzeniu Prezydium w dniu 22 stycznia br. dokonano wyboru pięcioosobowej Komisji Zjazdowej i Komisji Statutowej, które zajmą się przygotowaniem Zjazdu.

TF/SK