Film młodych, o młodych i dla młodych. Po długim okresie produkcyjnym, spowodowanym niedostatkiem środków finansowych - co jest już regułą polskiego dokumentu - ukończony został fabularyzowany film poświęcony jednemu z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku.

Krzysztof Kamil Baczyński, członek grupy poetyckiej „Sztuka i Naród” dojrzewał w czasie wojny. Wybitnie utalentowany, słabego zdrowia uznał że w czasie walki o wszystkie wartości Niepodległej jego miejsce jest w szeregach konspiracji. Został żołnierzem „Kedywu” w harcerskim batalionie AK „Zośka”. Poległ jako z-ca dowódcy plutonu batalionu „Parasol” w czwartym dniu powstania, trafiony kulą niemieckiego snajpera w reducie pałacu Blanka.

Jego wspaniałe wiersze, delikatne, wzruszające i patriotyczne w najlepszym znaczeniu tego słowa, przemawiają nie tylko do nas, wojennego pokolenia ale i do współczesnej młodzieży.

To dobrze że powstał ten film. Film   poruszający, nowoczesny w formie, subtelny. Zrealizowany chyba z potrzeby serca nie tylko przez zawodowych autorów (rolę Krzysztofa Baczyńskiego spełniał Mateusz Kościukiewicz, jego żony Basi Katarzyna Zawadzka) ale i pełnych poświęcenia   współczesnych interpretatorów jego wierszy. Obok poruszających relacji wiekowych już współtowarzyszy broni Baczyńskiego widzimy też w scenach fabularyzowanych nieprofesjonalistów, którzy zdali na ogół filmowy egzamin. To daje się oglądać. Więcej – to porusza.  

Trzeba koniecznie znaleźć czas na ponad godzinne spotkanie z poetą. Na ekranie kinowym (do kin ma wejść do eksploatacji 15 marca br.) ale też – miejmy nadzieję – na telewizyjnym.

Realizatorem filmu jest debiutujący Kordian Piwowarski, autorem zdjęć Piotr Niemyjski. Muzykę skomponował Bartosz Chajdecki, producentem zostało studio Artrama.

Więcej informacji 

                                                                                                           Tadeusz Filipkowski

                                                                                               Wiceprezes ZG ŚZŻAK

                            Prezes Fundacji Filmowej Armii Krajowej