Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński ogłosił konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia dotyczące lat 1939-1945.

Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu. Muszą być dziełami indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi w całości. Nadsyłać można również, znajdujące się w zbiorach prywatnych i rodzinnych, prace, których autorzy nie mieli szansy opublikować za swojego życia.

Prace należy nadsyłać do 14 lutego 2014 r. na adres: Biuro Edukacji Publicznej IPN ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia drugowojenne”.

/S.K/

Więcej informacji 

Regulamin Konkursu