W dniach 18 i 19 marca w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej obradował XII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy – Nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zjazd zwołany został w związku z koniecznością dokonania drobnych zmian w Statucie, uchwalonym w marcu ub. roku, uzupełnieniem składu władz oraz wyborem nowego Prezesa Zarządu Głównego, związanym z rezygnacją z pełnienia tej funkcji (ze względu na stan zdrowia) przez 89-letniego ppłk. Stanisława Oleksiaka.

Uroczystości przedzjazdowe poprzedziła Msza Święta w kaplicy Pułku Ochrony.

Zgodnie ze Statutem w Zjeździe uczestniczyło 97 członków Związku tj. delegatów poszczególnych Okręgów wybranych na okres kadencji 2012-2015, członków władz centralnych powołanych na ubiegłorocznym Zjeździe oraz członków Zarządu Głównego.          

W części sprawozdawczej przyjęto sprawozdanie oraz bilans za rok ubiegły, a także sprawozdania poszczególnych władz za I rok kadencji. Korekty Statutu dotyczyły zwiększenia ilości członków zarówno władz centralnych jak i terenowych (tj. Prezydium, Komisji Rewizyjnych, Sądów Koleżeńskich) oraz rozszerzenie kadry ich zastępców. Przyczyną zmian są kurczące się szeregi weteranów i pogarszający się stan ich zdrowia (średnia wieku wynosi w tej chwili 88-89 lat!) i konieczność zapewnienia dalszej sprawnej pracy wszystkich ogniw Związku. Istotną zmianą jest przyjęcie zasady prawomocności zebrań i ich uchwał, podejmowanych w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami poszerzono skład instancji związkowych o nowych członków. Obejmą oni swoje funkcje po zatwierdzeniu korekty Statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Po przyjęciu rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Głównego kol. Stanisława Oleksiaka i przeprowadzeniu tajnych wyborów Prezesem został kpt. prof. dr hab. inż. Leszek Żukowski otrzymując 81 głosów.

Podpułkownik Stanisław Oleksiak, kawaler Orderu Virtuti Militari decyzją Zjazdu otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą organizacji. Obrady Zjazdu przebiegały w rzeczowej i poważnej atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej, dalsze utrwalanie etosu walk o niepodległość i przekazywanie pojęcia służby Rzeczypospolitej dzieciom i wnukom żołnierzy.

Obrady Zjazdu były również okazją do uhonorowania naszych członków medalami. Minister Jan Stanisław Ciechanowski Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył Medale „Pro Patria”, a ustępujący Prezes Zarządu Głównego Stanisław Oleksiak wspólnie z Panem Jackiem Dziubą Dyrektorem Gabinetu Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medale Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”.

(TF/SK)

 

Biogram Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego

 

fot. Alina Nowacka/UDSKiOR 

fot. Alina Nowacka/UDSKiOR

fot. Alina Nowacka/UDSKiOR

fot. Alina Nowacka/UDSKiOR