Komunikat o XXXIV Zjeździe Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK

Zarząd Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK informuje wszystkie Środowiska żołnierzy 27. WDP AK, członków Okręgu Wołyńskiego: kombatantów, członków zwyczajnych bez uprawnień kombatanckich, członków nadzwyczajnych oraz rodziny i sympatyków, o XXXIV Zjeździe Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK.

XXXIV Zjazd odbędzie się w dniach od 12 do 14 lipca 2013 roku w Rembertowie, na terenie Akademii Obrony Narodowej.

Patronat Honorowy nad Zjazdem objął J.M. Rektor AON gen. dywizji. prof. dr hab. Bogusław Pacek .

Tegoroczny Zjazd ma szczególny charakter. Obchodzimy bowiem uroczyście 70. rocznicę ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA .

Nasz Zjazd zostanie poprzedzony uroczystościami w Warszawie w dniu 11 lipca 2013 roku, organizowanymi przez Federację Stowarzyszeń Kresowych, na które złożą się: o godz. 12.00 Msza św. w kościele św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży, Marsz Pamięci do tablicy upamiętniającej, znajdującej się na Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu 64, oraz koncert - „Oratorium Wołyńskie” Krzesimira Dębskiego w parku Agrykola przy ul. Myśliwieckiej 9.

Uczestnicy XXXIV Zjazdu Okręgu Wołyńskiego, chcący uczestniczyć również w uroczystościach centralnych w Warszawie w dniu 11 lipca 2013 r. (czwartek), mogą przenocować na terenie Akademii Obrony Narodowej. Cena noclegu 60 zł/osobę.

XXXIV Zjazd Okręgu Wołyńskiego rozpocznie się 12 lipca o godzinie 17.00 w sali im. gen A. Kuropieski, od części oficjalnej z udziałem zaproszonych gości. Następnie kolacja i nocleg w hotelu AON.

W dniu 13 lipca organizatorzy planują przed południem uroczysty Apel na Skwerze Wołyńskim przy ul. Gdańskiej w Warszawie, a po obiedzie - koncert w sali kinowo-widowiskowej AON w Rembertowie. Według założeń organizatorów Zjazd zakończy się w dniu 14 lipca 2013 r. Mszą św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 8, o godz. 12.30.

Wobec braku dotacji na zorganizowanie Zjazdu, organizatorzy przewidują odpłatność przez uczestników w wysokości 250 zł. na osobę. W tej cenie zagwarantujemy 2 noclegi (12/13 lipca oraz 13/14 lipca) i wyżywienie( kolacja 12.07, śniadanie, obiad, kolacja 13.07, śniadanie i suchy prowiant 14.07). Oprawa Zjazdu zależeć będzie od sponsorów i darczyńców, oby się tacy znaleźli.

Prosimy o deklaracje udziału w Zjeździe pisemne i telefoniczne. Opłaty prosimy wnosić na konto w Banku PKO BP 17 1020 1097 0000 7102 0106 9061 z podaniem przeznaczenia: XXXIV Zjazd Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK. Prosimy o zawiadamianie przyjaciół, rodziny i sympatyków Kresowian.