W sobotę 22 czerwca br. skoro świt wyruszył z Zarządu Głównego ŚZŻAK z Warszawy Rajd Kombatancki Śladami Pamięci Narodowej.

Organizatorem Rajdu było Ogólnokrajowe Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Korpusu „Jodła”, przy wsparciu finansowym Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a uczestniczyli w nim kombatanci z różnych środowisk Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Prezesem Zarządu Głównego prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim na czele oraz młodzieżą i nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej Nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej.

Trasa Rajdu wiodła przez Jędrzejów i Wodzisław, a miejscem docelowym był Kraków. Już w Jędrzejowie był pierwszy przystanek, gdzie poczty sztandarowe i uczestnicy Rajdu złożyli hołd przed Pomnikiem majora Stefana Gądzio ps. Kos przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Major Stefan Gądzio „Kos” był Komendantem Obwodu Jędrzejów ZWZ-AK, wybitnym dowódcą powołującym oddziały do walki z okupantem i kolaborantem. Zamordowany został przez funkcjonariuszy UB w Kielcach w 1945 r. Na miejscu czekali na nas: Starosta Pan Edmund Kaczmarek, Prezes Koła Jędrzejów ŚZŻAK Pan Paweł Kowalski oraz delegacja z Okręgu Kielce ŚZŻAK z Prezesem Kol. Zbigniewem Mielczarkiem na czele. Uczestnicy Rajdu wraz z gospodarzami złożyli hołd i kwiaty, a organizator Rajdu żołnierz ziemi świętokrzyskiej Kol. Zbigniew Bieganik otrzymał z rąk Prezesa Okręgu Kielce Kol. Zbigniewa Mielczarka odznakę przyznaną przez Kapitułę Honorową Złotej Odznaki Korpusu „Jodła”  i XX-lecia ŚZŻAK.

Następny przystanek był w Wodzisławiu. Tym razem poczty sztandarowe i uczestnicy Rajdu złożyli hołd i kwiaty przed Pomnikiem poświęconym Armii Krajowej – V Podobwód „Łąka”. Na miejscu przywitał nas Pan Michał Nowak Wiceprezes Koła Wodzisław ŚZŻAK oraz harcerze. Pan Michał Nowak bardzo interesująco i szczegółowo opowiedział nam historię walk w tamtym rejonie.

Kolejnym miejscem przed, którym złożono hołd był Krzyż Katyński w Krakowie. Około 5 metrowy Krzyż Katyński jest pomnikiem ku czci ofiar bestialskiego mordu na polskich oficerach dokonanego w Katyniu przez NKWD i znajduje się opodal Wawelu na placu im. ojca Adama Studzińskiego przy ul. Grodzkiej. Wykonany jest z ciemnobrązowego drewna. Na dole znajduje się tablica, na której zostały wymienione miejsca związane z najnowszą historią Polski.

Tam przed Krzyżem czekał na nas Prezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK Kol. Ryszard Brodowski oraz Pan Przemysław Wywiał z Muzeum Armii Krajowej, który był przewodnikiem i opiekunem podczas naszego całego pobytu w Krakowie.

Po złożeniu hołdu przed Krzyżem pojechaliśmy do hotelu, w którym mieliśmy spędzić najbliższą noc. Po zakwaterowaniu i chwili odpoczynku podzieliliśmy się na dwie grupy i jedna pojechała do Wieliczki zwiedzać Kopalnię Soli, a druga poszła zwiedzać Podziemia Rynku.

Osoby, które pojechały do „Wieliczki”, na głębokości 135 metrów mogły przez ok. 3 godziny zwiedzać wykute w soli piękne komory, podziemne jeziora, rzeźby solne. Przewodnik podczas zwiedzania w sposób bardzo ciekawy opowiadał o historii i tajemnicach Kopalni o rządzących nią siłach przyrody i pracy wielu pokoleń górników. Można było również zobaczyć i dotknąć maszyny i narzędzia górnicze, a mniej więcej w połowie trasy uczestnicy ujrzeli piękną solną kaplicę dedykowaną legendarnej księżnej Kingi, która przyniosła bogactwo soli na polską ziemię.

Druga grupa, która nie pojechała do „Wieliczki” mogła w tym czasie zobaczyć szlak turystyczny „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w oddanych dla zwiedzających w 2010 roku podziemiach Rynku Głównego. Ekspozycja, która tam jest stworzona w oparciu o odkrycia dokonane podczas badań archeologicznych w latach 2005-2010 przy wykorzystaniu najnowszej techniki multimedialnej przeniosła nas w atmosferę średniowiecznego Krakowa. Wędrując pod ziemią wokół Sukiennic szklanymi wytyczonymi ścieżkami mogliśmy zobaczyć m.in. pozostałości średniowiecznej osady, fragmenty zabudowań, resztki cmentarza, dawne wodociągi, warsztaty i kramy oraz kilkaset przedmiotów wydobytych podczas wykopalisk. Całej oprawie towarzyszyły inscenizacje multimedialne z efektami akustycznymi, które nadawały wrażenie przeniesienia i uczestnictwa w życiu średniowiecznego miasta.

Po całym dniu wieczorem wspólnie spotkaliśmy się na obiadokolacji, podczas której mogliśmy wymienić się wrażeniami na temat tego co udało nam się do tej pory zobaczyć.

Grupa, która pojechała do Kopalni Soli nie mogła sobie odmówić zwiedzenia podziemi Rynku Głównego i po obiadokolacji poszła na wieczorne zwiedzanie, pozostali mieli czas wolny i po pełnym dniu wrażeń mogli udać się na odpoczynek do hostelu, ponieważ znowu rano skoro świt trzeba było wstać.

Następnego dnia w niedzielę 23 czerwca po śniadaniu wyruszyliśmy do Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Tam już czekał na nas Wicedyrektor Tadeusz Żaba, który serdecznie nas powitał i osobiście oprowadził po muzeum. Towarzyszyli nam też Prezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK Kol. Ryszard Brodowski oraz pracownicy muzeum.

Ogólnokrajowe Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Korpusu „Jodła” na ręce Wicedyrektora przekazało dar w postaci oprawionego zdjęcia sztandaru swojego Środowiska.

Ideą muzeum jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia wraz z jego duchową genezą oraz kształtu jego dziedzictwa patriotycznego, aż po współczesność. Muzeum Armii Krajowej jest jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. W swoich olbrzymich zbiorach posiada prawdziwe perełki, które trzeba koniecznie zobaczyć.

Po niezwykle wzruszającej dla uczestników wizycie w muzeum, wyruszyliśmy na Wawel. Tam w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów Katedry Wawelskiej uczestnicy Rajdu złożyli hołd i kwiaty na sarkofagach Marszałka Józefa Piłsudskiego i pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

To nie był koniec naszej wizyty na Wawelu, ponieważ wspólnie udaliśmy się zwiedzać jeszcze Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, prezentujące malarstwo i kolekcję arrasów oraz Skarbiec Koronny i Zbrojownie, kolekcję darów dyplomatycznych, biżuterii i broni.

Następnie udaliśmy się wszyscy na wspólny „ostatni” krakowski obiad, po którym wyruszyliśmy w drogę powrotną do Warszawy.

Zmęczeni, ale zadowoleni wracaliśmy przez całą drogę śpiewając pieśni patriotyczne.

Cieszy nas, że na każdym kroku spotykała nas życzliwość zarówno w miejscach, które odwiedzaliśmy, jak i od osób, które wzruszone zatrzymywały nas na ulicy.

To dla nas jest dowód, że pamięć o żołnierzach Armii Krajowej ich czynach trwa i dzięki takiej młodzieży, która z nami m.in. była będzie dalej przekazywana.

/S.K/

 Jędrzejów (fot. Adam Serafin) 

Jędrzejów (fot. Adam Serafin)  

Wodzisław (fot. Adam Serafin)

Wodzisław (fot. Adam Serafin)

Kraków (fot. Adam Serafin)

Kraków - Muzeum AK (fot. Adam Serafin)

Kraków - Wawel (fot. Adam Serafin) 

 

 Kraków - Wawel (fot. Adam Serafin)