XXXIV ZJAZD OKRĘGU WOŁYŃSKIEGO ŚZŻ AK

Tegoroczny Zjazd Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK przypadł w wyjątkowym czasie, w 70. rocznicę rzezi ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W przeddzień XXXIV Zjazdu, w dniu 11 lipca 2013r., w rocznicę apogeum ludobójstwa obywateli polskich z rąk nacjonalistów ukraińskich z OUN/UPA, wielu naszych członków wzięło udział w Marszu Pamięci ulicami Warszawy.

W skład Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK wchodzi Środowisko Żołnierzy 27 WDP AK. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK na początku 1944 roku liczyła ponad sześć i pół tysiąca żołnierzy, dziś pozostało ich mniej niż tysiąc. O losach wielu z nich brak jest informacji. Młodzi mężczyźni i kobiety rozpoczynali walkę w partyzantce, a potem, w styczniu 1944 r. wstępowali w szeregi 27.WDP AK. Niejednokrotnie było to następstwem wymordowania ich rodzin przez nacjonalistów. Członkami Środowiska są również byli partyzanci, konspiratorzy oraz członkowie oddziałów samoobrony osiedli polskich na Wołyniu. Dzisiaj, dla ocalenia pamięci około 130 000 Polaków zamordowanych na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie pozostałych przy życiu świadków tamtych zbrodni wspierają ich potomkowie, zasilający szeregi organizacji kresowych i Okręgów ŚZŻAK.

12 lipca w siedzibie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, pod patronatem Komendanta Rektora AON i z udziałem współorganizatora, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, rozpoczęły się obrady XXXIV Zjazdu.

Kierownik UdSKiOR dr Jana Stanisław Ciechanowski medalem PRO PATRIA, a prezes ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski pamiątkowym odznaczeniem ŚZŻAK uhonorowali zasłużonych członków Okręgu. Honorowy Prezes Okręgu, Stanisław Maślanka ps. „Legenda” przedstawił stan ewidencyjny Okręgu i poprosił o uczczenie minutą ciszy kolegów, którzy w ostatnim roku odeszli „na Wieczną Wartę”.

Prezes Zarządu Okręgu Wołyńskiego ŚZŻAK, Anna Lewak, przedłożyła sprawozdanie z rocznej działalności, zakończone następującymi wnioskami:

1.Aktywność i liczebność członków Okręgu maleje. Dziś pośród 429 członków, 42% stanowią członkowie bez uprawnień kombatanckich. Jeśli mamy kontynuować działalność statutową ŚZŻ AK, musimy wspierać się nowymi środkami przekazu i technologiami jak Internet i współpracować na co dzień z młodzieżą.

2.Z dokonań Okręgu w okresie prawie 30-letniej pracy możemy być dumni: mamy Zespół Pomnikowy na Skwerze Wołyńskim w Warszawie, liczne upamiętnienia, ulice i ronda imienia 27. WDP AK w całym kraju, zadbane cmentarze wojenne na Wołyniu, wiele zorganizowanych konferencji naukowych, w tym „Polska – Ukraina – trudne pytania”, wiele wydawnictw książkowych i albumowych, w tym album „Żołnierze Wołynia”, 28 lat wydawania kwartalnika „Biuletyn Informacyjny”, stronę internetową: www.armiakrajowa.org.pl. A co najważniejsze, konsekwentnym działaniem wspomagaliśmy ujawnianie prawdy historycznej o zbrodniczym działaniu OUN/UPA i dziś ten blokowany przez lata trudny temat jest obecny we wszystkich mediach.

3.Przed nami jeszcze jedno zadanie: dokończenie filmu: ”Legenda 27.WDP AK”

Podczas obrad Zjazdu głos zabierali liczni goście, prelekcje wygłosili: Ewa Siemaszko i prof. dr hab. Czesław Partacz. Kresowy chór „Lutnia” ze Wschowy muzycznym akcentem zakończył pierwszy dzień Zjazdu.

13 lipca odbył się uroczysty Apel Pamięci ofiar rzezi wołyńskiej, na Skwerze Wołyńskim w Warszawie, prowadzony przez oficerów Garnizonu Warszawskiego. Nadjeżdżające autokary z kombatantami konwojowali motocykliści Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego. Przybyły poczty sztandarowe i wielu znakomitych gości. Uroczystość otworzył kombatant, żołnierz 27.WDP AK kol. Tadeusz Socha. Przemówienie wygłosiła prezes Okręgu Wołyńskiego, znicz pamięci zapaliła córka dowódcy 27. WDP AK p. Barbara Kiwerska-Nowosad w towarzystwie Marcina Łady, Wiceprezesa Związku Oficerów Rezerwy RP. Modlitwie przewodniczył ks. Tadeusz Pikus, Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej.

Po Apelu Poległych i salwie honorowej odbyła się uroczystość złożenia wieńców na płycie upamiętniającej polskie ofiary nacjonalizmu ukraińskiego. Wieńce złożyli przedstawiciele Okręgu Wołyńskiego, MON, UdSKiOR, Okręgu Warszawa ŚZŻAK, Burmistrz i Rada Dzielnicy Żoliborz, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, Komenda Główna Straży Granicznej, I Pułk Strzelców Konnych Cesarza Napoleona z Garwolina.

Złożono też kwiaty i zapalono znicze przed nowo odsłoniętym pomnikiem Ofiar Zbrodni Wołyńskiej OUN-UPA. Elementem dominującym pomnika jest siedmiometrowy krzyż z okaleczoną figurą Chrystusa. Przed krzyżem znajduje się 18 tablic z nazwami miejscowości z siedmiu przedwojennych województw II Rzeczypospolitej: wołyńskiego, poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego oraz częściowo lubelskiego i krakowskiego, w których dokonano masowych mordów w latach 1942-1947. Bezpośrednio między krzyżem a tablicami znajduje się sarkofag, przeznaczony na małe kapsułki z grudkami ziemi z tych miejscowości. Monument jest pewnego rodzaju sanktuarium, poświęconym ofiarom zbrodni OUN-UPA.

Przy nowym pomniku modlitwę poprowadził kapelan 27.WDP AK ks. płk Andrzej Jakubiak.

W godzinach wieczornych w Rembertowie odbył się koncert z udziałem Piotra Białka z Fundacji Ave Patria, warszawskiego chóru „Polonia” im. Ignacego Paderewskiego pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego, aktorów Teatru Nie Teraz z Tarnowa z dyrektorem Tomaszem Antonim Żakiem. Na zakończenie koncertu reżyserzy filmu „Legenda 27. WDP AK”, Maria Wiśnicka i Andrzej Wyrozębski zaprezentowali kilka scen z powstającego filmu.

Wspólne śpiewy podczas kolacji na świeżym powietrzu zakończyły drugi dzień Zjazdu.

14 lipca, w niedzielę, w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie odprawiona została uroczysta koncelebrowana Msza św. celebrę prowadził JE ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, Biskup Drohiczyński wraz z kapelanami: wikariuszem Katedry Polowej Wojska Polskiego, ks. mjr Tomaszem Paroniem i kapelanem 27. WDP AK ks. płk. Andrzejem Jakubiakiem. Obecne w Archikatedrze były liczne poczty sztandarowe, przybyli licznie kombatanci i ich rodziny oraz strzelcy z Organizacji Społeczno-Wychowawczej „Strzelec”. Płomienną homilię wygłosił ks. kapelan Andrzej Jakubiak. Podziękowania w imieniu Okręgu złożył kol. Tadeusz Socha, żołnierz 27 WDP AK. Odczytał również list gratulacyjny Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari dla bohaterskiej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Tym uroczystym akcentem zakończył się XXXIV Zjazd Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK.

 

Anna Ostromęcka Lewak