W dniu 11 września br. w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się 18. zebranie Prezydium ZG tej kadencji.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Bożena Żelazowska - Zastępca Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która zapoznała się z programem działania naszego Związku.

Podczas posiedzenia m.in. Wiceprezes ZG Zygmunt Owczarski zaprezentował zebranym kwestię dotyczącą uroczystości rocznicowych przypadających w 2014 r. Przypomniał, że w przyszłym roku przypadają rocznice (tzw. „okrągłe”) szeregu ważnych w dziejach naszej Ojczyzny wydarzeń m.in. 75 rocznica wybuchu II wojny światowej, 75 rocznica powołania struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego, 75 rocznica utworzenia Służby Zwycięstwu Polski, późniejszego Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego następnie na Armię Krajową, 75 rocznica powołania Szarych Szeregów, 70 rocznica akcji „BURZA”, 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tego tytułu Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wspólnie z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego wystosował "Apel" o szczególnie uroczyste upamiętnienie tych wydarzeń i rocznic. Oświadczył, że z "Apelem" zwróciliśmy się do różnych instytucji, organizacji, placówek oświatowych i kulturalnych, a także naszych rodaków za granicą oraz wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro i przyszłość Ojczyzny, pamięć bohaterskich czynów żołnierzy podziemia zrzeszonych w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, walczących z okupantami o naszą wolność i niepodległość. Wiceprezes ZG pokrótce omówił również działalność Zespołu, który pracuje nad tym tematem.

Członkowie Prezydium ZG zwrócili się do Pani Bożeny Żelazowskiej o pomoc w tej kwestii. Pani Minister zapewniła zebranych o dużym zainteresowaniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych obchodami rocznicowymi przypadającymi na przyszły rok.

Na zebraniu padła również propozycja powołania centralnego zespołu, w którego skład wejdą osoby z różnych instytucji.

Pani Anna Lewak – członek Prezydium ZG, Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego przestawiła informację na temat „Biuletynu Informacyjnego” wydawanego przez nasz Związek. Po przestawionej informacji członkowie Prezydium ZG podjęli dyskusję na ten temat. W wyniku głosowania podjęto uchwałę na mocy której powierzono nadzór organizacyjny nad Biuletynem członkowi Prezydium, Rzecznikowi Prasowemu Tadeuszowi Filipkowskiemu.

Następnie Pan Marek Cieciura – członek Prezydium ZG przedstawił stan zaawansowania Zintegrowanego Systemu Ewidencji Członków naszego Związku i zaprezentował program, który jest jednym z elementów systemu. Program ten umożliwia wprowadzanie i stałą aktualizację ilości członków z rozróżnieniem statusu członkowstwa. Program jest dostępny w internecie i wykorzystywany przez poszczególne Okręgi ŚZŻAK. Autorem programu jest Pan Mateusz Cieciura, który omówił pokrótce zasady jego działania oraz przedstawił stan rejestracji członków. 

W dowód uznania za włożoną pracę w stworzeniu tego programu Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski wspólnie z Panią Minister Bożeną Żelazowską wręczyli Panu Mateuszowi Cieciurze nasze odznaczenie Związkowe.

Należy zaznaczyć, że Panowie Marek i Mateusz Cieciura zaprojektowali wcześniej portal internetowy ŚZŻAK.

W dalszej części zebrania były omawiane sprawy dotyczące bieżącej działalności ŚZŻAK.

/S.K/

                              Fot. Ł.S