mjr adw. Ryszard Brodowski
Prezes Okręgu Małopolska ŚZŻ AK
prof. dr hab.Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
kpt. prof. dr hab. Leszek Żukowski
Prezes Zarządu Głównego ŚZŻ AK
   w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego
w imieniu
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej depozytariusza etosu i tradycji AK

zapraszają na
uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Pomnika Armii Krajowej

27 września (piątek) 2013 r.,godz.10.00, Bulwar Czerwieński, Kraków