Internetowy Kurier Proszowicki i Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka" ogłasza konkurs na logo (symbol) Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944. Organizatorzy konkursu uznali, że tak ważny fakt, który 69 lat temu zaistniał na Ziemi Proszowickiej powinien mieć swój symbol graficzny kojarzący się jednoznacznie z tamtymi wydarzeniami.

Przypadająca w przyszłym roku 70. Rocznica Powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej, jest doskonałym czasem do tego aby wyłoniony w konkursie symbol został odpowiednio wypromowany.

Uczcijmy bohaterów sprzed lat WSPÓLNIE!

Zapraszamy do uczestniczenia w konkursie!

Więcej informacji

Regulamin konkursu

/S.K/