Informujemy, że uchwałą nr 1382/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r., Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski został powołany w skład Rady Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie  - IV kadencji.

Rada liczy 15 członków powoływana jest na 4-letnią kadencję. Zadaniem Rady jest m.in. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenianie działalności Muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora sprawozdania rocznego oraz opiniowanie rocznego planu działalności.

Oprócz Prezesa ZG w składzie Rady jest również Prezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK Ryszard Brodowski.

W dniu 2.12.2013 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, na pierwszym posiedzeniu Rady, Prezes ZG ŚZŻAK został wybrany jednym z trzech Wiceprzewodniczących Rady Muzeum.

/S.K/