19 grudnia br. odbyło się kolejne 6. posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK połączone ze spotkaniem wigilijno-noworocznym.

Plenum podjęło uchwały, z których najważniejsze dotyczą:

  1. Zwołania na dzień 14 lutego 2014 r. przewidzianego Statutem corocznego Zjazdu Sprawozdawczego. Do zakresu Zjazdu Sprawozdawczego będzie należało m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Związku, rozpatrzenie i ocena realizacji rocznych planów działalności Zarządu Głównego oraz rozpatrzenie stopnia realizacji programu przekazu Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.
  2. Ustalenia zakresu czynności jakie należy podjąć w związku z rozwiązaniem jednostki terenowej ŚZŻAK oraz  instrukcji obowiązującej w przypadku podejmowania i wykonywania decyzji o zakończeniu działalności lub decyzji o łączeniu terenowych jednostek organizacyjnych ŚZŻAK. Motywem podjęcia tej uchwały jest zaawansowany wiek i zły stan zdrowia członków. Problem dotyczy zarówno Kół, Środowisk jak i Okręgów ŚZŻAK.
  3. Rozwiązania Okręgu Piotrków Trybunalski ŚZŻAK

Podczas zebrania dyskutowano również nad sprawami istotnymi dla dalszej sprawnej pracy naszego Związku.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno - noworoczne, na które licznie przybyli zaproszeni goście na czele z przedstawicielami: Prezydenta RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu m.st. Warszawy, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższej Izby Kontroli, Komendy Garnizonu Warszawa oraz innych instytucji ściśle współpracujących z naszym Związkiem.

Prezes Zarządu Głównego prof. dr hab. Leszek Żukowski powitał i przekazał zebranym świąteczne życzenia. Oprócz Prezesa życzenia złożyli: Pan Waldemar Strzałkowski, który reprezentował Prezydenta RP i Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz Pan Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Prezes NIK oprócz życzeń przekazał zebranym kalendarz wydany przez Najwyższą Izbę Kontroli, prezentujący zdjęcia i fragment historii 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.

Następnie rozpoczęła się szczególnie podniosła część uroczystości. Zainaugurował ją Biskup Polowy WP Józef Guzdek, który odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, a także przekazał zebranym serdeczne życzenia.

Po okolicznościowych wystąpieniach i błogosławieństwie zebrani mieli okazję posłuchać koncertu kolęd w wykonaniu Pana Michała Pindakiewicza – gitara i Pana Krzysztofa Malickiego – flet.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i udali się na świateczny poczęstunek.

Organizatorem tegorocznego spotkania wigilijno-noworocznego wspólnie z Zarządem Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej była Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego.

/S.K/

fot. /S.K/